Kniha dětského srdce, cena V. F. Suka, kategorie Počin školních knihoven 2023

Každý člen na novou řádku
(min. 3 barevné fotografie, velikost min. 500 kB, rozlišení 300 dpi)
Do tohoto pole může být nahráno neomezené množství souborů.
Limit 16 MB.
Povolené typy: gif, jpg, png.
(max. délka 10 min.)
Pouze jeden soubor.
Limit 50 MB.
Povolené typy: avi, mov, mp4.
Tímto uděluji Národnímu pedagogickému muzeu a knihovně J. A. Komenského, se sídlem Valdštejnská 18–20, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00, IČ: 61387169 (Správce údajů), výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, které Správce údajů zpracovává pro účely organizace ankety v Ceně Suk – Počin školních knihoven, a to dle informací uvedených v této přihlášce. Údaje budou uchovávány po dobu jednoho roku a nebudou předávány třetím osobám nebo do třetích zemí. Tímto potvrzuji, že jsem si uvedené informace přečetl/a a porozuměl/a jim a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a poskytuji je Správci údajů dobrovolně.