Knihovna doporučuje

E-kniha

autor Bedřich MoldanPraha : vydala Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020.

Kniha si bere za cíl přiblížit a vysvětlit nutnou společenskou proměnu vzhledem ke klimatické a enviromentální změně v globálním měřítku.

 

Článek

autor Jaroslava Štefflová, který otiskl časopis Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy, roč. 127, č. 10 (2024), s. 4-7.

Autorka článku se zabývá problematikou početných školních odkladů v České republice a jejich navrhovanými řešeními ze strany ministerstva školství (například, že děti narozené do 30. června budou muset nastoupit do první třídy nebo že o odkladu školní docházky budou rozhodovat pouze pedagogicko-psychologičtí odborníci). V článku jsou rovněž zprostředkovány názory ředitelů vybraných základních škol a jejich zkušenosti s přípravnými či vyrovnávacími třídami, hodnoticím nástrojem PREDICT atd.

Kniha

autor Josef ValentaV Praze : NAMU, 2023.

Kniha představuje v Česku málo známý obor performativní pedagogiky a přibližuje problematiku využití prizmatu divadla a performance ve výuce.

Článek

autor Veronika Ninbergová, který otiskl časopis Komenský : časopis pro učitele základní školy, roč. 148, č. 2 (únor 2024) (2023/2024), s. 48-52.

Článek představuje výzkum, jenž byl zaměřen na zpřístupňování kulturního dědictví žákům základních škol. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření (jeho otázky se týkaly primárně způsobu zpřístupňování kulturního dědictví ve výuce i mimo výuku, zapojení nových technologií a vlivu heterogenní skupiny žáků na výuku), přičemž se jej zúčastnilo dvacet škol. Výsledky výzkumu zatím ukazují, že zpřístupňování kulturního dědictví probíhá jak v humanitních, tak částečně i přírodovědných předmětech i za pomocí nových technologií. Kvalitativní pozorování stále probíhá.

Kniha

autor Kateřina KubíkováPraha : Grada, 2024.

Publikace podává podrobný výklad o tom, jakou roli hrají v procesu učení emoce. Upozorňuje na kritické momenty související s motivací a postoji k učení a analyzuje, jaký mají emoce dopad na školní výkon.

 

Článek

autor Kateřina Pilařová, který otiskl časopis Poradce ředitelky mateřské školy : aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy, roč. 13, č. 3 (listopad 2023) (2023/2024), s. 26-28.

V dětských kolektivech se nejčastěji objevují respirační a virová onemocnění. V mateřských školách probíhá rychlejší nákaza kvůli omezenému prostoru a horším hygienickým návykům u dětí. Omezit šíření nemocí jde pomocí častého větrání, pohybu na čerstvém vzduchu a zdravého jídelníčku. Nemocné děti by neměly navštěvovat mateřskou školu a období rekonvalescence by mělo být stejně dlouhé jako nemoc sama. V případě zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou je možné přerušit provoz mateřské školy.

 

Kniha

autor Michaela GlöcklerováSemily : Akademie waldorfské pedagogiky, 2023.

Monografie apeluje na to, aby se výchova a vzdělávání řídily výhradně potřebami zdravého vývoje dětí a ne ekonomicky a politicky motivovanými výkonnostními cíli, které jsou se zákonitostmi zdravého vývoje v rozporu.

 

E-kniha

autor Zuzana Janotová et al. Praha : Česká školní inspekce, 2023.

Studie porovnávající čtenářské schopnosti žáků 4. tříd v 57 zemích.

 

Článek

autoři Dana Kasperová a Tomáš Kasper, který otiskl časopis Historia scholastica : mezinárodní časopis pro dějiny výchovy a vzdělávání : international review for history of education, roč. 9, č. 2 (2023), s. 301-317.

Popsány jsou názory učitelů středních škol (např. Otakara Kádnera (1870-1936) či Otokara Chlupa (1875-1965)) v meziválečné Československé republice na roli a význam humanitního vzdělávání, a to na základě analýzy hlavních periodik pro oblast středního vzdělávání (časopis Střední škola, Věstník československých profesorů či Školské reformy) vydaných v letech 1918-1938.

 

Kniha

autor Harry Fletcher-WoodPraha : Euromedia Group, 2021.

Zkušený pedagog předkládá všem učitelům praktického průvodce formativním hodnocením. Seznamuje čtenáře s teorií tohoto vzdělávacího přístupu, s nejnovějšími výzkumy na tomto poli a vše názorně uvádí do praxe.

 

Článek

autor 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, který otiskl časopis Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, roč. 30, č. 9 (listopad) (2023), s. 16-17.

Výzkum Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze o používání fyzických trestů v Česku ukázal, že výchovné metody zahrnující fyzické tresty u nás stále převládají. Nejčastěji se jich dopouští rodiče mezi 25-34 lety se středoškolským vzděláním s maturitou. Text se věnuje i zákonnému ukotvení zákazu fyzických trestů na dětech. Součástí článku jsou graficky znázorněné výsledky výzkumu.

 

Kniha

autor Tony OsgoodPraha : Portál, 2023.

Publikace nabízí strategie a praktické návody, jak porozumět projevům a příčinám náročného chování a jak umožnit lidem s intelektuálním postižením či autismem žít důstojný a naplněný život.