Knihovna doporučuje

Článek

autor Helena Chvátalová, který otiskl časopis Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, roč. 27, č. 8 (říjen) (2020), s. 20-21.

Dítěti dělá problém pochopit příčiny a vznik silné akutní bolesti, zažívá nepříjemné pocity a je vyděšené. Když bolest ustoupí, přináší dítěti zkušenost, že ji je možné s pomocí dospělých zvládnout. Větším problémem je chronická bolest. Představy o bolesti se u dítěte rozvíjejí s věkem. Jak můžeme děti na bolest připravit. Pokud bude nutný zákrok bolet, neměli bychom dítěti říkat, že to nebolí, protože by nám příště nevěřilo. Dítě mohou na zákrok připravit i zdravotníci, stává se z něj "dítě-pomocník". Bolest však může mít i své výhody - bystré dítě brzy pochopí, že za pomoci bolesti může svým okolím manipulovat. Je vhodné od začátku zbavovat dítě strachu z bolesti.

Kniha

autor Tomáš JaníkBrno : Masarykova univerzita, 2019.

Kniha obsahuje deset tzv. krasořečí, které formou pojednání reflektují problematiku pedagogiky, učitelství a školství.

 

Kniha

autor Thomas PedroliPraha : Euromedia Group, 2019.

Rozhovory s Iris Johanssonovou, specialistkou na komunikaci. Otázky pocházejí od různých účastníků semináře. b Shrnutí jejích náhledů na přechod ze třetí ke čtvrté komunikační dimenzi - rozdíly mezi mladší a starší generací. Ve vzdělávacích institucích se často používají zastaralé metody. Čtenář tak získá hlubší pochopení sebe, své komunikace s druhými a svých vlastních možností, jak přispět k nezbytným proměnám společnosti.

 

Článek

autor Michael Třeštík a dotazovatel Jan Nejedlý, který otiskl časopis Rodina a škola, roč. 67, č. 6 (červen) (2020), s. 6-8.

Rozhovor s prozaikem, esejistou a milovníkem výtvarného umění, architektem Michaelem Třeštíkem. Hlavním tématem rozhovoru je jeho nově vydaná publikace pro děti i rodiče Umění vnímat umění, kde srozumitelně vysvětluje příběh výtvarného umění a ukazuje, co všechno mohou lidé díky obrazům vidět. Jak se pozná dobrý obraz, jestli dítě vnímá umění jinak než dospělý, proč dělí výtvarníky na zlobily a jedničkáře, jestli existuje v umění pokrok a k čemu je na světě umění. Hovoří také o svém dětství a zálibách.

 

Kniha

autor Kateřina MarkalousováPraha : Portál, 2020.

Šikovná příručka pro předškolní a děti (a jejich rodiče), pojatá hravou a poutavou formou, vhodná též jako příprava na základní školní docházku.

 

Kniha

autor Lawrence E. ShapiroPraha : Portál, 2020.

Metodická příručka pro pedagogické pracovníky, školní psychology a rodiče dětí s ADHD nebo-li hyperaktivitou.

 

Článek

autor Ondřej Suchý a dotazovatel Adéla Růžičková, který otiskl časopis Gymnasion : časopis pro zážitkovou pedagogiku, roč. 13, č. 25 (podzim) (2019), s. 67-70.

Rozhovor o zážitkovém kurzu pro otce a jejich syny, který pořádá Prázdninová škola Lipnice. Cílem kurzu je utužení vztahu otec-syn a sdílení výchovných principů, které vychází z demokratického výchovného stylu Výchova bez poražených. Důraz je kladen na aktivní a odpovědný přístup ke svému okolí a zapojení do nově naučených principů i zbytek své rodiny.

 

Kniha

autoři Irena Smetáčková, Stanislav Šťěch, Ida Viktorová, Veronika Pavlas Martanová, Anna Páchová, Veronika FrancováPraha : Portál, 2020.

Cílem této publikace je seznámit učitele s riziky jejich povolání, co do profesní náročnosti, s nebezpečím tzv. vyhoření a pomoci jim pochopit příčiny stresu a více úrovních. Součástí publikace je i orientační test, kde mohou učitelé zjistit, nakolik jim hrozí toto tzv. vyhoření. Snaha publikace je i tyto čtenáře povzbudit a ujistit, že riziko tohoto problému je možné vhodnými technikami snížit.

 

Kniha

autoři Jane Worroll & Peter HoughtonBrno : Kazda, 2020.

Nové návody na neotřelé hry a seznámení se s dalšími nezbytnými zálesáckými dovednostmi, které děti propojí s přirozeným koloběhem roku.

 

Článek

autor Andrea Štefáčková, který otiskl časopis Speciál pro školní družiny : příloha časopisu Řízení školy, roč. 7, č. 2 (2020), s. 4-7.

MiND je zkratka pro mimořádně a nadprůměrně intelektově nadané dítě. Rodiče i učitelé se ptají, zda je důležité o jejich nadání vědět. Nadané dítě však potřebuje specifický přístup při výchově i ve vzdělávání. Je nutné je aktivně vyhledávat. V článku je popsán proces identifikace intelektového nadání (nominace, tzv. cílená nominace nebo screening), diagnostika. Jsou popsány typické charakteristiky MiND dětí. Nadační fond Qiido poskytuje rady nejen odborníkům ve vzdělávání, ale také rodičům. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách nadace.

 

Kniha

autoři Petr Jakubíček, Lenka Petýrková, Klára Přikrylová, Josef ŠtogrPraha : Generation Europe, 2009.

Soubor metodik pro vedení hodin k vybraným tématům na středních školách: řízení osobních financí, spotřebitelská práva či zvládání rizik života v moderní společnosti.

 

Kniha

Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2006.

Sborník shrnuje základní informace o vývoji devíti českých a čtyř slovenských pedagogických fakult a jejich problémech od jejich vzniku v roce 1946 do roku 2006.