Knihovna doporučuje

Článek

autoři Eva Janštová, Alena Slezáčková, který otiskl časopis Lifelong learning = Celoživotní vzdělávání, roč. 8, č. 3 (2018), s. 7-24

ozitivní edukace vychází z poznání, že vyšší míra duševní pohody, optimismu a pozitivního naladění souvisí úzce s akademickou úspěšností. Přehledová studie seznamuje čtenáře s teoretickými východisky a argumenty pro vznik a rozvoj pozitivní edukace ve světě i u nás. Představuje prokazatelně efektivní programy pozitivní edukace, které se zaměřují na budování psychické odolnosti, rozvíjení silných charakterových rysů, zvyšování osobní pohody a životní spokojenosti u vzdělávajících se jedinců ve všech stupních vzdělávání.

 

Kniha

autor Petra ŠobáňováOlomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019.

Dar výtvarné tvorby v síti pedagogických, psychologických a uměleckých souvislostí. Hledání hodnoty dětského výtvarného projevu. Výtvarný projev dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami. Výtvarný projev - sebevyjádření, růst a cesta k sobě samému.

 

Kniha

autoři Pooja K. Agarwal and Patrice M. BainSan Francisco : Jossey-Bass, 2019.

Efektivní výuka a učení. Kognitivní vzdělávání. Autoři dešifrují kognitivní vědecký výzkum a ilustrují způsoby, jak úspěšně aplikovat vědu o učení ve škole, posílit učení pro různé studenty a zlepšit výuku.

 

Článek

autor Matyáš Zrno, který otiskl časopis Psychologie dnes, roč. 26, č. 1 (leden) (2020), s. 22-25.

Terapie pevným objetím (TPO) je neověřená forma psychoterapie vyvinutá pro lidi s duševním postižením, autismem, behaviorálními anebo duševními poruchami, kde se předpokládá, že vyrovnání narušených vazeb bude terapeuticky užitečné. Propagátorkou této metody je Jiřina Prekopová. V předloženém článku o metodě TPO polemizují dva čeští psychologové, Jaroslav Šturma (TPO obhajuje) a Jeroným Klimeš (TPO nepodporuje). Svůj názor a negativní zkušenosti s TPO prezentuje v dopise i čtenářka Alena Nová.

 

Kniha

autoři Paul Eggen, Don KauchakHoboken : Pearson Education, [2020].

Pedagogická psychologie v učení a výuce. Porozumět učení a výuce. Vývoj poznání a řeči. Rozvoj osobnosti. Motivace a učení. Model třídy a její vedení. Testování. Profesní příprava učitelů. Hodnocení žáka.

 

 

Kniha

autoři Carl Hendrick a Robin MacphersonPraha : Euromedia Group : Edukační laboratoř : Čtení pomáhá, 2019.

Autoři se ptají 18 současných předních odborníků na vzdělávání, jak přetavit to nejlepší z výzkumů do efektivní praxe.

 

Článek

autor Petr Hampl, který otiskl časopis Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy, roč. 123, č. 1 (2020), s. 16-19

Rozhovor se sociologem Petrem Hamplem, výkonným ředitelem České společnosti pro civilizační studia o islamizaci evropské, západní, civilizace. Podle jeho názoru dochází k islamizaci kultur, a to nejen v zahraničí - v ČR došlo k velkému nárůstu počtu islámských duchovních center (z nuly na 22) za posledních patnáct let. Upozorňuje na fakt, že nebyla vydána žádná studie na téma migrace. Negativně hodnotí úroveň humanitních oborů na vysokých školách. Vyjadřuje se k otázce rasismu a feminismu ve vztahu k islámu, vlivu islamizace na vzdělávání, vzniku nových elit a třídní restrukturalizaci.

 

Kniha

autor Neriko Musha DoerrNew York : Berghahn, [2019].

Popsána problematika studia v zahraničí. Jazykové problémy. Hostitelská země a hostitelská rodina. Přijetí cizí kultury.

 

Kniha

autor Petra ŠobáňováBrno : Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2017

Muzejní expozice jako prezentační a edukační médium. Typy expozičních prostředků a jejich význam pro učení návštěvníka. Typy expozic a možné přístupy k jejich tvorbě. Inovativní prvky podporující vzdělávání návštěvníků. Pedagogické zásady v expozici. Doporučení k tvorbě expozice jako edukačního média.

 

Kniha

edited by Larry E. Suter, Emma Smith, Brian D. DenmanLos Angeles : SAGE, 2019.

Příručka SAGE komparativních studií ve vzdělávání. Metody měření ve výzkumu srovnávacího vzdělávání. Mezinárodní srovnání chování a výuky studentů. Vliv rozsáhlých hodnocení na politiku vzdělávání.

 

Kniha

autor Jana Poche Kargerová a kol. V Praze : Pasparta, 2019.

Nové přístupy ke spolupráci vyučujících s rodinami dětí, které vycházejí z programu Začít spolu a opírají se o jeho standardy.

 

Kniha

autor Petr NohelPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019.

Výuka církevního práva v Českých zemích v průběhu 20. století.