Vyšší odborná škola a vysoká škola

„Informační zdroje z oblasti pedagogiky“

Edukační program seznamuje studenty oboru pedagogiky a příbuzných oborů s informačními zdroji, které jsou potřebné ke studiu a vědecké práci.  Studenti získají orientaci nejen ve službách poskytovaných naší knihovnou (fondy knihovny, služby MVS, rešerše) ale i volně dostupnými domácími i zahraničními zdroji (Open Access, souborné katalogy, discovery systémy, citační rejstříky). Studenti získají povědomí o etickém nakládání s informacemi ve vědecké práci a o správném citování informačních zdrojů. V rámci lekce nabízíme exkurzi prostor Pedagogické knihovny, během níž získají studenti povědomí o službách knihovny a studoven.

Cílová skupina: studenti SŠ, VOŠ a VŠ pedagogického zaměření a příbuzných oborů

Délka programu: 90 minut

Vzdělávací oblast: Úvod do studia

Výstupy: Studenti se seznámí s nejnovějšími trendy a službami ve zpracování a poskytování informací. Osvojí si postupy získávání a zpracovávání informací a etického použití. Dokáží se orientovat v nabídce producentů informací.

Počet studentů: max. 50

Cena programu – 20,- Kč/ student + pedagogický doprovod zdarma

 


„práce s dětským čtenářem - současná literatura pro děti" pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ pedagogického zaměření a příbuzných oborů

Studenti se seznámí se současnou tvorbou pro děti a mládež, tituly oceňovanými v soutěžích (Zlatá stuha, Kniha dětského srdce, Čestná listina IBBY aj.) a získají orientaci v aktivitách podporujících čtenářskou gramotnost dětí a dalších intervencích v oblasti práce s knihou. Získají přehled o možnostech formálního vzdělávání i volnočasových skupinových aktivit např. čtenářských klubů. Seznámí se s inovativními způsoby práce s dětskou knihou (kamishibai, vyprávěcí dečky…) V rámci skupinové práce navrhnou dílnu čtení za základě výběru z fondu Sukovy studijní knihovny pro mládež..

Cílová skupina: studenti SŠ, VOŠ a VŠ pedagogického zaměření a příbuzných oborů, vhodné pro obor učitelství na 1. stupni, učitelství v mateřské škole, vychovatelství

Délka programu: 90 minut /120 minut

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a didaktika pedagogických činností

Výstupy: Studenti se seznámí s trendy v rozvoji dětského čtenářství, získají přehled v praktických postupech práce s dětskou knihou. Osvojí si postupy získávání a zpracovávání informací a etického použití. Dokáží se orientovat v nabídce producentů informací.

Počet studentů: max. 30

Cena programu – 20,- Kč/ student + pedagogický doprovod zdarma