Mateřská škola

„Jak číst příběh, když to ještě neumím“

Edukační program představuje učitelům MŠ současnou dětskou literaturu vhodnou pro předškolní děti a zároveň prezentuje metody, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost u předčtenářů. Součástí programu je předčítání. Jde o kombinaci storytellingu, dialogu s dětmi i zapojení různých prezentačních pomůcek (např. japonského papírového divadla, loutek pod.) Během dílny přečteme celou jednu knížku a provedeme děti celým příběhem až k ponaučení z něj.

Cílová skupina: vyučující mateřských škol a děti 3. – 6. let

Délka programu: 60 minut (15 min. – úvodní seznámení s knihami, 30 min. - lekce s dětmi, 15 min. - vyhodnocení, diskuse)

Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika, jazyk a řeč

Výstupy:   Dítě si osvojí poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní. Pomocí příběhu rozvíjí zájem o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální. Pedagog získá přehled o současné tvorbě a formách práce s knihou.

Počet žáků: max. 20

Místo konání: lekce probíhá přímo v mateřské škole

Cena programu: 20,- Kč /dítě + pedagogové školky zdarma