Odborné celoživotní vzdělávání

„Dobré knihy dětem. Současná dětská literatura pro děti a mládež a její využití ve výuce.“

Anotace:  Vzdělávací program k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků seznamuje účastníky s problematikou literatury pro děti a mládež, vybranými autory literárních děl, publikujícími od roku 1999 do současnosti. Metodická podpora pro tvorbu doporučené četby. Význam dětské literatury pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci, zejména učitelé/učitelky českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy; učitelé/učitelky 1. stupně základní školy.

Přehled témat vzdělávacího programu:

 1. Václav František Suk a Sukova studijní knihovna literatury pro mládež
  Osobnost V. F. Suka a jeho význam pro rozvoj dětské literatury od dvacátých let minulého století. Odborná a ediční činnost Sukovy studijní knihovny. Popularizační projekty založené/iniciované Sukovou knihovnou.
  Přednášející: Mgr. Pavlína Kourová, Ph.D.
 2. Současná dětská literatura a způsob didaktických intervencí v textech literatury pro děti a mládež
  Tematické zaměření soudobé literatury pro děti a mládež, nakladatelství vydávající dětskou literaturu. Didaktické intervence v textech literatury pro děti a mládež.
  Přednášející: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
 3. Ilustrace dětské literatury
  Úloha ilustrace v dětských knihách. Autoři ilustrací dětské literatury. Didaktické postupy při práci s ilustrací ve výuce.
  Přednášející: Mgr. Milan Starý
 4. Ocenění v oblasti dětské literatury v České republice
  Celostátní soutěže zaměřené na literaturu pro děti a mládež – Zlatá stuha, Suk – čteme všichni, Magnesia litera, Kniha roku. Přehled oceněných autorů a jejich děl v uplynulých dvaceti letech.
  Přednášející: Bc. Edita Vaníčková Makosová

Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin

Forma vzdělávacího programu: prezenční přednášky

Doklad o studiu: Osvědčení

Počet účastníků: max. 50

Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1

Garant programu: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Cena programu: 450,- Kč

Termíny konání: 19. března 2024

Přihlašovaní formulář: https://forms.gle/Z2ZK3bFMUp1poJEw7

Kontakt: Bc. Edita Vaníčková Makosová, email vanickova@npmk.cz

Dobré knihy


„Jak na čtenářskou dílnu“

Cílová skupina: školní knihovníci, knihovníci dětských oddělení, vyučující v MŠ, vyučující českého jazyka ZŠ, vedoucí čtenářských klubů, pedagogové volného času

Anotace:  Pravidelné workshopy v prostorách PK pro pracovníky zajišťující ve školách a knihovnách lekce čtenářské gramotnosti, které mají za cíl představit tvorbu pro děti a mládež 

a naučit pedagogy, jak s knihou pracovat ve výuce. Každé setkání je tematicky zaměřené na konkrétní vzdělávací oblast a pro předem specifikovaný vzdělávací stupeň. Během workshopu se účastníci seznámí s novinkami z fondu Sukovy knihovny pro mládež, s novými projekty na podporu čtenářské gramotnosti, příklady dobré praxe a společně navrhnou obsah 1 čtenářské lekce na dané téma.

Vzdělávací oblast:  MŠ - Dítě a jeho psychika, jazyk a řeč /ZŠ - Jazyk a jazyková komunikace, komunikační a slohová výchova

Počet účastníků: max. 15 (studovna Sukovy knihovny pro mládež) / online setkání bez omezení

Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1

Garant programu: Bc. Edita Vaníčková Makosová,

Cena programu: program je zdarma,

Rezervace: nutná na email vanickova@npmk.cz, pro skupinu 5 a více osob lze objednat samostatný termín.

Délka workshopu - setkání trvá 90 minut

únor: 12. a 13. 2. 2024 knihy o přátelství a vztazích /šikana

březen: 4. a 5. 3. 2024 dětská kniha a náboženství /svátky

duben: 8. a 9. 4. 2024 sport v beletrii i naučné literatuře

květen: 13. a 14. 5. 2024 současný svět a jeho globální problémy

červen: 10. a 11. 6. 2024 hudba a zvuky dětské literatuře

Čas vždy od 14:30 do 16:00 hodin

knihy


„ŠKOLNÍ KNIHOVNY metodický seminář k Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školních knihoven na ZŠ a SŠ“

Cílová skupina: školní knihovníci, vedoucí pracovníci škol, krajští metodici knihoven

Anotace:  Seminář je zaměřen na seznámení s mezinárodními standardy pro školní knihovny, seznámení s doporučeními MŠMT, příklady dobré praxe.

Počet účastníků: online setkání bez omezení

Termín: 14. února 2024

Čas: 14:00 – 15:00 hodin

Místo konání: prostředí MS-Teams

Garant programu: Bc. Edita Vaníčková Makosová,

Cena programu: program je zdarma

Rezervace: https://forms.gle/eDQoSwJy4jYCTHS28

Knihovny