Exkurze

Pedagogická knihovna J. A. Komenského nabízí pro organizované skupiny exkurze po budově knihovny v Jeruzalémské ulici. Účastníci se v průběhu exkurze dozvědí informace o historii a poslání Pedagogické knihovny, o budování unikátního knihovního fondu a o odborných činnostech knihovny. Prohlédnou si též výpůjční prostory a skladové zázemí

Pedagogická knihovna J. A. Komenského nabízí různá zaměření exkurzí.

Exkurze

  • Exkurze pro pedagogy a studenty pedagogiky - seznámení se s fondem Pedagogické knihovny, možnostmi využívání informačních zdrojů z oblasti pedagogiky, prohlídka zázemí knihovny.
  • Exkurze pro pracovníky knihoven. Prohlídka výpůjčních prostor, skladů, seznámení se s provozem a odbornými činnostmi knihovny.
  • Sukova knihovna. Exkurze se zaměřením na literaturu pro děti a mládež ve fondu Pedagogické knihovny, aktivity na podporu čtenářství, cena Kniha dětského srdce

Vstupné: zdarma

Lektorský tým: Bc. Edita Vaníčková Makosová, Mgr. Šárka Šuranová, Bc. Jana Fialová

Kontaktní osoba pro rezervaci exkurzí: Mgr. Šárka Šuranová, suranova@npmk.cz, tel.: 221 966 413