Exkurze

Pedagogická knihovna J. A. Komenského nabízí pro organizované skupiny exkurze po budově knihovny v Jeruzalémské ulici. Účastníci se v průběhu exkurze dozvědí informace o historii a poslání Pedagogické knihovny, o budování unikátního knihovního fondu a o odborných činnostech knihovny. Prohlédnou si též výpůjční prostory a skladové zázemí.  Exkurze pro dětské skupiny je možné doprovodit tvůrčí dílnou na vybrané literární téma. 

Pedagogická knihovna nabízí různá zaměření exkurzí.

Exkurze

  • Exkurze ke 100. výročí založení Pedagogické knihovny. Prohlídka galerie osobností, sídel knihovny a jejich fondů.
  • Exkurze s výstavou k připomenutí smutného 80. výročí tragické smrti Jana Opletala připomíná události podzimu 1939, postavu Jana Opletala a perzekuci 1200 studentů v německém koncentračním táboře Sachsenhausen.  K tématu perzekuce studentů za nacistické okupace jsme též připravili rešerši knih z fondu naší knihovny, školní skupiny mohou využít pracovní listy pro 2. st. ZŠ a SŠ.
  • Sukova knihovna. Exkurze se zaměřením na literaturu pro děti a mládež ve fondu Pedagogické knihovny.
  • Exkurze pro pedagogy a studenty pedagogiky - seznámení se s fondem Pedagogické knihovny, možnostmi využívání informačních zdrojů z oblasti pedagogiky, prohlídka zázemí knihovny.
  • Exkurze pro pracovníky knihoven. Prohlídka výpůjčních prostor, skladů, seznámení se s provozem a odbornými činnostmi knihovny.
  • Exkurze pro 3. – 5. ročník ZŠ „Poklady naší knihovny“. Prohlídka knihovny, seznámení se s fondem a službami knihovny. Formou hry „Rychlí špióni“ děti získají indicie a samy si zkusí uhodnout téma celé besedy. S využitím metod kritického myšlení budou děti seznámeny se zajímavými knihami ze Sukovy studijní knihovny pro děti a mládež (nejstarší, nejtěžší, největší, nejmenší…).
  • Exkurze s výtvarnou dílnou pro 1. – 2. ročník ZŠ. Prohlídka knihovny, seznámení se s posláním knihovny, fondem a službami knihovny. Děti se „Na chvilku stanou ilustrátorem“.  Na základě poslechu samy vytvoří obrázek a představí jej ostatním. Na závěr proběhne beseda a zhodnocení ilustrací. Domů si děti odnesou tištěný text a vlastní ilustraci k němu. V rámci dílny bude využita forma řízeného čtení a čtení s předvídáním.

Lektorský tým: PhDr. Marcela Petrovičová , Mgr. Ing. Ivana Kocichová, Ph.D., Bc. Edita Vaníčková-Makosová , Anna Kratochvílová, Mgr. Šárka Šuranová, Nataša Vavrušková

Kontaktní osoba: Bc. Edita Vaníčková Makosová, vanickova@npmk.cz, tel.: 221 966 420