Exkurze

Pedagogická knihovna J. A. Komenského nabízí pro organizované skupiny exkurze po budově knihovny v Jeruzalémské ulici. Účastníci se v průběhu exkurze dozvědí informace o historii a poslání Pedagogické knihovny, o budování unikátního knihovního fondu a o odborných činnostech knihovny. Prohlédnou si též výpůjční prostory a skladové zázemí

Pedagogická knihovna J.A. Komenského nabízí různá zaměření exkurzí.

Exkurze

  • Exkurze pro pedagogy a studenty pedagogiky - seznámení se s fondem Pedagogické knihovny, možnostmi využívání informačních zdrojů z oblasti pedagogiky, prohlídka zázemí knihovny.
  • Exkurze pro pracovníky knihoven. Prohlídka výpůjčních prostor, skladů, seznámení se s provozem a odbornými činnostmi knihovny.
  • J.A. Komenský, život a dílo. Tematická exkurze pro žáky základních a středních škol.   
  • Sukova knihovna. Exkurze se zaměřením na literaturu pro děti a mládež ve fondu Pedagogické knihovny.
  • Exkurze pro 3. – 5. ročník ZŠ „Poklady naší knihovny“. Prohlídka knihovny, seznámení se s fondem a službami knihovny. Formou hry „Rychlí špióni“ děti získají indicie a samy si zkusí uhodnout téma celé besedy. S využitím metod kritického myšlení budou děti seznámeny se zajímavými knihami ze Sukovy studijní knihovny pro děti a mládež (nejstarší, nejtěžší, největší, nejmenší…).

Vstupné: zdarma

Lektorský tým: Mgr. Radmila Indráková, Bc. Edita Vaníčková-Makosová , Anna Kratochvílová, Mgr. Šárka Šuranová, Jana Knoflíčková Stefanová

Kontaktní osoba pro rezervaci exkurzí: Bc. Edita Vaníčková Makosová, vanickova@npmk.cz, tel.: 221 966 420