Na pomoc školám v období koronaviru i po něm

I přes nouzový stav kvůli výskytu nového typu koronaviru je naším posláním podporovat školní vzdělávání.

Proto jsme se rozhodli žákům a studentům (Mateřské školy a 1. stupeň ZŠ, základní školy 2. stupeň, střední a střední odborné školy) pravidelně nabízet v rámci „online vzdělávání“ jeden historický školní film z naší muzejní sbírky. Každé pondělí proto sledujte https://www.facebook.com/NPMKJAK/, kam jednotlivé filmy sdílíme. 

Dále jsme si pro Vás připravili v rámci kampaně „Komenský je s Vámi doma“ Kvízy o Učiteli národů, se kterými budeme přicházet každý třetí den.

Pokud máte rádi společenské hry, můžete tvořit virtuální domino s inspirací osobnosti Jana Amose Komenského a jeho slavné učebnice Orbis pictus, a sice každý týden na dané téma.

Oba projekty sledujte na https://www.facebook.com/komenskydotrid/

Ke stažení:

Jan Amos Komenský s rouškou