Školní pomůcky a inventář / Mapy

Podsbírka Školní pomůcky a inventář

a) Označení území, z něhož sbírka převážně pochází

Podsbírka Školní pomůcky a inventář pochází z  území dnešní České republiky, resp. Rakousko-Uherska a Československa.

b) Jaké časové období sbírka převážně dokumentuje a stručná historie sbírky

V podsbírce Školní pomůcky a inventář jsou uloženy trojrozměrné pomůcky k vyučování. Sbírkové předměty pocházejí z 19. a 20. století.

Podsbírka Školní pomůcky a inventář vznikl v r. 1957 a převzal dochovanou část sbírek Stálé výstavy školské. Stálá výstava školská převzala část předmětů po muzejním odboru Pedagogického ústavu Komenského, který byl zrušen v r. 1925 (původně část těchto předmětů náležela Muzeu Komenského, které vzešlo z výstavy k 300. výročí narození Komenského v r. 1892; tyto předměty byly předány do správy Stálé výstavy školské). Po zrušení Stálé výstavy školské byly sbírky několik let uloženy v nevyhovujících prostorách kostela sv. Rocha ve Strahovském klášteře, kde zřejmě jejich velká část podlehla zkáze. Kromě předmětů převzatých ze Stálé výstavy školské byl oddíl rozšířen o nezpracované fondy Pedagogického muzea J. A. Komenského získané v letech 1948-1955, v době, kdy byl připravován vznik PM JAK. Se zpracováním sbírkových předmětů bylo započato v r.1962.

Podsbírka je průběžně doplňována o dary jednotlivců a škol a také nákupy.

c) Jaké předměty a druhy materiálů jsou ve sbírce zejména zastoupeny

Trojrozměrné školní pomůcky a inventář. Dřevo, kov, plast.

Správce podsbírky: PhDr. Jan Šimek, Ph. D.