Mapy

Podsbírka Mapy 

a) Označení území, z něhož sbírka převážně pochází

Podsbírka Mapy pochází z velké části z území dnešní České republiky, resp. Rakousko-Uherska a Československa. Menší část je tvořena předměty zahraniční provenience, které pocházejí z celého světa, nejvíce však z Evropy.

b) Jaké časové období sbírka převážně dokumentuje a stručná historie sbírky

V podsbírce Mapy jsou uloženy závěsné i nezávěsné mapy. Nejstarší sbírkové předměty pocházejí ze 17. století, převážná část předmětů je však až z 19. a 20. století.

Základ podsbírky Mapy vznikl z nezpracovaných fondů Pedagogického muzea J. A. Komenského získaných v letech 1948-1955. Se zpracováním sbírkových předmětů bylo započato v r. 1962. Součástí podsbírky jsou i mapy pocházející ze sbírek Stálé výstavy školské, jejichž dochovanou část muzeum převzalo v 50. letech 20. století (vznikla 1887, veřejnosti zpřístupněna 1890, zrušena byla v 50. letech 20. století). Stálá výstava školská převzala část předmětů po muzejním odboru Pedagogického ústavu Komenského, který byl zrušen v r. 1925 (původně část těchto předmětů náležela Muzeu Komenského, které vzešlo z výstavy k 300. výročí narození Komenského v r. 1892; tyto předměty byly předány do správy Stálé výstavy školské). Po zrušení Stálé výstavy školské byly sbírky několik let uloženy v nevyhovujících prostorách kostela sv. Rocha ve Strahovském klášteře, kde zřejmě jejich velká část podlehla zkáze. Část podsbírky Mapy byla na konci 80. let z důvodu nedostatečné kapacity depozitářů předána do Muzea Komenského v Přerově. Podsbírka Mapy je v současné době rozšiřována z darů soukromých osob a škol.

c) Jaké předměty a druhy materiálů jsou ve sbírce zejména zastoupeny

Školní mapy, papír.

Správce podsbírky: PhDr. Jan Šimek, Ph. D.