Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média

Podsbírka shromažďuje především fotografie vztahující se  k pedagogické problematice. Jde o fotografie budov škol a jejich interiérů, vyučování a život na všech typech škol. Dokumentuje výuku i aktivity žáků mimo školní výuku. Nejstarší fotografie pocházejí z 90. let 19. století.

Základem podsbírky jsou dochované fondy Stálé výstavy školské (otevřena 1890), která své fondy systematicky rozšiřovala až do 40. let 20. století. Unikátní snímky pocházejí ze sběru pro Národopisnou výstavu českoslovanskou (1895), a to fotografiemi žáků při vyučování i během mimoškolních aktivit, fotografiemi budov škol. Bohatě jsou zastoupeny fotografie školního života z období 1. republiky, zejm. z 30. let 20. stol., a to z celého území Československa.

Novodobé sběry po obnovení muzea (v r. 1957) se konaly spíše účelově pro konkrétní výstavy (např. pro výstavy Pokusné a reformní školy v letech 1918-1938, Učitelé při založení KSČ, Šťastné mládí, výstavy o Z. Nejedlém apod.)

Významným fondem podsbírky jsou portréty osobností české i světové pedagogiky, učitelů, školských pracovníků a organizátorů učitelského života, vychovatelů, filozofů a literátů.

Podsbírka je od doby obnovení muzea formálně rozdělena na fotografie a fotokopie.

Správce podsbírky: Ing. Svatava Cigánková