Rozdělení sbírky podle CES

Struktura Sbírky NPMK podle Centrální evidence sbírek (CES)

 • historická podsbírka (součástí je fond školních obrazů, grafiky, tisky, umělecké předměty a plakáty)
  správce Mgr. Michaela Vávrová
 • knihy (nejstarší sbírkové předměty pocházejí ze 16. století, největší část mapuje vývoj školství v 19. a 20. stol., součástí je i fond komenián a komeniologické literatury)
  správce Mgr. Martina Halířová, Ph.D.
 • fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média (obsahuje fotodokumentaci interiérů a exteriérů škol, vyučování a život na všech typech škol, portréty významných osobností české i světové pedagogiky od pol. 19. stol. do současnosti)
  správce Ing. Svatava Cigánková
 • písemnosti a tisky (dokumenty k činnosti škol, doklady k životu a dílu významných pedagogů, dokumenty věnované životu a dílu J. A. Komenského)
  správce Mgr. Jana Bartošová
 • školní pomůcky a inventář (trojrozměrné školní pomůcky a inventář)
 • mapy (závěsné i nezávěsné mapy)
  správce PhDr. Jan Šimek, Ph. D.