Veřejné zakázky

Všechna další výběrová řízení jsou prováděna v Národním elektronickém nástroji (NEN) https://nen.nipez.cz


Ukončená výběrová řízení

NPMK JAK - Valdštejnská 18 a 20, Praha 1 - rekonstrukce přízemí a dílčí opravy objektů - dodávka stavby

Výzva k předložení nabídky ; Zadávací podmínky ; Návrh smlouvy o dílo ; Čestné prohlášení ; Krycí list

Dodatečné informace uchazečům o VZ ; Dodatečné informace č. 4

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ; Rozhodnutí o vyloučen


NPMK – Jeruzalémská 12, Praha 1 – rekonstrukce – projektová a inženýrská činnost a autorský dozor

Výzva k předložení nabídek ; Zadávací podmínky

Rozhodnutí o vítězné nabídce


NPMK – Jeruzalémská 12, Praha 1 – rekonstrukce – projektová a inženýrská činnost a autorský dozor

UKONČENO ZRUŠENO

Rozhodnutí o zrušení VZMR ; Zrušení vyloučení SPECTA ; Zrušení vyloučení BP projekt

Rozhodnutí o vítězi ; Rozhodnutí o vyloučení SPECTA GP ; Rozhodnutí o vyloučení BP projekt GP


NPMK – Jeruzalémská 12, Praha 1 – rekonstrukce – technický dozor investora a koordinátor BOZP

UKONČENO

Rozhodnutí o vítězi

Rozhodnutí o vyloučení  BYRD ; Rozhodnutí o vyloučení FAKO ; Rozhodnutí o vyloučení Holý ; Rozhodnutí o vyloučení Kučera


NPMK- Památník Hodonín u Kunštátu – dostavba památníku – projektová a inženýrská činnost a autorský dozor

UKONČENO

Rozhodnutí o vítězi

Rozhodnutí o vyloučení


NPMK – Památník Hodonín u Kunštátu – dostavba památníku – technický dozor investora a koordinátor BOZP

UKONČENO

Rozhodnutí o vítězi

Rozhodnutí o vyloučení


NPMK JAK – Valdštejnská 18 a 20, Praha 1 - rekonstrukce přízemí a dílčí opravy objektů – technický dozor investora a koordinátor BOZP

UKONČENO

Oznámení o vyhlášení vítěze VZMR


NPMK JAK - Valdštejnská 18 a 20, Praha 1 - rekonstrukce přízemí a dílčí opravy objektů - projektová a inženýrská činnost a autorský dozor

UKONČENO

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.


NPMK JAK - Zadávací řízení na dodavatele plynových kotlů a regulační techniky

Dodání a instalace 2 plynových kotlů a regulační techniky včetně uvedení do provozu.

Bližší informace v dokumentu ke stažení.

UKONČENO


NPMK JAK – Valdštejnská 18 a 20, Praha 1 - rekonstrukce přízemí a dílčí opravy objektů – projektová a inženýrská činnost a autorský dozor

Oznámení o vítězi výběrového řízení.

UKONČENO


NPMK JAK - Dodávka zahraničních periodik

Předmětem plnění jsou dodávky zahraničních periodik (i slovenských) podle podrobné specifikace uvedené v článku 3 této výzvy pro Pedagogickou knihovnu J. A. Komenského (dále jen „PK“), která je oddělením NPMK. Akvizičním cílem v této oblasti je udržení plynulého odběru významných zahraničních periodik, zajištění kontinuity ve zpracování, případně rozšíření nabídky o tituly, které se dostávají do popředí zájmu odborné veřejnosti.

Bližší informace na adrese:  http://www.msmt.cz/ministerstvo/npmk-jak-dodavka-zahranicnich-periodik-2

Vítěz výběrového řízení: SUWECO CZ, s. r. o.

UKONČENO


NPMKJAK - Památník Hodonín u Kunštátu – Rekonstrukce vězeňského baráku – Dodavatel stavby

Předmět plnění: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je kompletní provedení stavebních prací, dodávek a souvisejících služeb při rekonstrukci historické dřevostavby v areálu bývalého tábora Žalov.

Dokumenty: 0 - NPMK - Žalov - rekonstrukce historické dřevostavby - dodavatel - Zadávací podmínky

Zveřejněno: 27. 4. 2012

Vítěz výběrového řízení: S. M. Olomouc, s. r. o.; smlouva uzavřena 18. 5. 2012

UKONČENO


NPMKJAK - Památník Hodonín u Kunštátu – Rekonstrukce vězeňského baráku – Technický dozor investora

Předmět plnění: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je výkon technického dozoru investora při rekonstrukci historické dřevostavby v areálu bývalého tábora Žalov a při realizaci hrubých terénních úprav v areálu.

Dokumenty: 0 - NPMK - Žalov - rekonstrukce historické dřevostavby - TDI - Zadávací podmínky

Zveřejněno: 27. 4. 2012

Vítěz výběrového řízení: Ing. Radomír Hošek, Lysice; smlouva uzavřena 18. 5. 2012

UKONČENO


Zrušená zadávací řízení


NPMK JAK - Dodávka zahraničních periodik

Předmětem plnění jsou dodávky zahraničních periodik (i slovenských) podle podrobné specifikace uvedené v článku 3 této výzvy pro Pedagogickou knihovnu J. A. Komenského (dále jen „PK“), která je oddělením NPMK. Akvizičním cílem v této oblasti je udržení plynulého odběru významných zahraničních periodik, zajištění kontinuity ve zpracování, případně rozšíření nabídky o tituly, které se dostávají do popředí zájmu odborné veřejnosti.

Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno, bližší informace na adrese:  http://www.msmt.cz/ministerstvo/npmk-jak-dodavka-zahranicnich-periodik-1 


NPMK JAK - Nákup automobilu

Bližší informace o veřejné  zakázce