Oznamování protiprávního jednání

Níže jsou uvedeny informace o způsobu oznamování možného protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné pověřené osobě, kterou je PhDr. Eva Valdmanová.

Podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze:

 1. poštou v listinné podobě prostřednictvím poštovního úřadu na adresu:

  Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

  PhDr. Eva Valdmanová

  Valdštejnská 20

  118 00 Praha 1 – Malá Strana

  (dopis je nutné označit „Neotvírat - výhradně k rukám příslušné osoby“);

 2. telefonicky prostřednictvím telefonní linky +420 737 659 983, po dobu pracovní doby příslušné osoby, tedy každý pracovní den od 07:45 do 16:15 hod;
 3. elektronicky prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu oznameni@npmk.cz;
 4. osobně (pověřená osoba je povinna oznámení přijmout osobně po předchozí domluvě osobní schůzky, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).