GDPR

Od 25. května 2018 je účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“).

Odkazy na znění nařízení GDPR:

https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/archiv=0

https://gdpr.uoou.cz/

V rámci naší instituce bylo implementováno nařízení GDPR.

Subjekt údajů* má nyní tyto práva:

  • právo být informován
  • právo přístupu
  • právo na opravu
  • právo výmazu, být zapomenut
  • právo zamezit zpracování
  • právo přenositelnosti dat
  • právo na stížnost
  • právo související s automatizovaným rozhodováním a profilováním

*Subjekt údajů je podle GDPR fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení chrání. Subjekt údajů není právnická osoba. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.