Organizační struktura Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Osoba pověřená řízením organizace NPMK od 1.10.2023 :
Ing. Michaela Tatýrková
e-mail: tatyrkova@npmk.cz
tel.: +420 257 533 771

Personalistka:
Ing. Martina Šenkárčinová
e-mail: senkarcinova@npmk.cz
tel.: +420 257 220 325

Sekretariát:
PhDr. Eva Valdmanová
e-mail: pedagog@npmk.cz
tel.: +420 257 533 455

Oddělení Koncepční, edukační a PR
vedoucí oddělení: Mgr. Roman Škoda
email: press@npmk.cz
tel.: +420 257 533 455

Organizační struktura NPMK se člení na tyto organizační články:

 1. Odbor Ekonomický a správní
  vedoucí odboru: Ing. Michaela Tatýrková
  e-mail: tatyrkova@npmk.cz
  tel.: +420 257 533 771
  1. Oddělení Ekonomické
   vedoucí oddělení: Ing. Renáta Cmolová
   e-mail: cmolova@npmk.cz
   tel.: +420 257 533 455
  2. Oddělení Správní a práce s veřejností
   vedoucí oddělení: Petr Šolar
   e-mail: solar@npmk.cz
   tel.: +420 257 533 455
   mobil: +420 736 285 077
  3. Oddělení IT
   vedoucí oddělení: Ing. Antonín Cmol
   e-mail: cmol@npmk.cz
   tel.: +420 221 966 401
 2. Odbor Historicko-pedagogický
  vedoucí odboru: Mgr. Martina Halířová Ph.D.
  e-mail: halirova@npmk.cz
  tel.: +420 257 533 455
  1. Oddělení Dějiny školství
   vedoucí oddělení: PhDr. Jan Šimek, Ph. D. 
   e-mail: jan.simek@npmk.cz
   tel.: +420 257 533 455
  2. Oddělení výzkum a vzdělávání o P. Pittrovi
   vedoucí oddělení: PhDr. Lenka Lajsková
   e-mail: lajskova@npmk.cz
   tel.: +420 257 533 455
  3. Oddělení restaurátorské
   vedoucí oddělení: MgA. Jan Slivka
   e-mail: slivka@npmk.cz
   tel.:+420 221 966 446
 3. Odbor - Pedagogická knihovna J. A. Komenského
  vedoucí odboru:  Bc. Edita Vaníčková-Makosová
  e-mail: vanickova@npmk.cz
  tel.: +420 221 966 432
  1. Oddělení Služby čtenářům
   vedoucí oddělení: Mgr. Šárka Šuranová
   e-mail: suranova@npmk.cz
   tel.: +420 221 966 411
  2. Oddělení Akvizice a zpracování fondů
   vedoucí oddělení: Jana Kubátová, Dis.
   e-mail: kubatova@npmk.cz
   tel.: +420 221 966 417
  3. Oddělení Bibliografie
   vedoucí oddělení: Mgr. Dagmar Petišková, Ph.D.
   e-mail: petiskova@npmk.cz
   tel.: +420 221 966 433