Organizační struktura Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Ředitelka NPMK:
PhDr. Markéta Pánková
e-mail: pankova@npmk.cz
tel.: +420 257 533 455

Zástupkyně ředitelky:
Ing. Martina Šenkárčinová
e-mail: senkarcinova@npmk.cz
tel.: +420 257 220 325

Personalistka:
Ing. Martina Šenkárčinová
e-mail: senkarcinova@npmk.cz
tel.: +420 257 220 325

Sekretariát:
Mgr. Marie Chrobáková
e-mail: pedagog@npmk.cz
tel.: +420 257 533 455

Oddělení Koncepční, edukační a PR
PhDr. Jana Renner
e-mail: renner@npmk.cz
tel.: +420 257 533 455

Organizační struktura NPMK se člení na tyto organizační články:

 1. Odbor Ekonomický a správní
  vedoucí odboru: Ing. Michaela Tatýrková
  e-mail: tatyrkova@npmk.cz
  tel.: +420 257 533 771
  1. Oddělení Ekonomické
   vedoucí oddělení: Ing. Renáta Cmolová
   e-mail: cmolova@npmk.cz
   tel.: +420 257 533 455
  2. Oddělení Správní a práce s veřejností
   vedoucí oddělení: Lubomír Dani
   e-mail: dani@npmk.cz
   tel.: +420 257 533 455
  3. Oddělení IT
   vedoucí oddělení: Ing. Antonín Cmol
   e-mail: cmol@npmk.cz
   tel.: +420 221 966 401
 2. Odbor Historicko-pedagogický
  vedoucí odboru: Ing. Svatava Cigánková
  e-mail: cigankova@npmk.cz
  tel.: +420 257 533 455
  1. Oddělení Dějiny školství
   vedoucí oddělení: Mgr. Magdaléna Šustová
   e-mail: sustova@npmk.cz
   tel.: +420 257 531 645
  2. Oddělení výzkum a vzdělávání o P. Pittrovi
   vedoucí oddělení: PhDr. Lenka Lajsková
   e-mail: lajskova@npmk.cz
   tel.: +420 257 533 455
 3. Odbor - Pedagogická knihovna J. A. Komenského
  vedoucí odboru: Mgr. Pavel Hlubuček, MBA
  e-mail: hlubucek@npmk.cz
  tel.: +420 257 533 432
  1. Oddělení Služby čtenářům
   vedoucí oddělení: Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D.
   e-mail: kocichova@npmk.cz
   tel.: +420 221 966 413
  2. Oddělení Akvizice a zpracování fondů
   vedoucí oddělení: Mgr. Dagmar Fialová
   e-mail: fialova@npmk.cz
   tel.: +420 221 966 421
  3. Oddělení Bibliografie
   vedoucí oddělení: PhDr. Marcela Petrovičová
   e-mail: petrovicova@npmk.cz
   tel.: +420 221 966 436