Výstavy o P. Pittrovi

Evropský humanista Přemysl Pitter

Výstava dokumentuje život a práci významného humanisty Přemysla Pittra (1895 - 1976). Značná pozornost je věnována činnosti sociálně výchovného zařízení Milíčův dům na pražském Žižkově ve 30. letech 20. století a tzv. „akci zámky“ v letech  1945 - 1947, během které Pitter se svými spolupracovníky poskytli péči a pomoc strádajícím  židovským a německým dětem. V roce 1951 byl Přemysl Pitter donucen k emigraci, kdy působil v emigrantském táboře Valka u Norimberku a po jeho uzavření ve  Švýcarsku, kde dále pracoval pro český exil. Pittrovi se  dostalo významných ocenění a uznání v  Izraeli, ve Spolkové republice Německo, ve Švýcarsku, a po r. 1989 i v Československu.
Typ: panelová
Počet: 21
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky
Poznámka: k zavěšní


Příběhy bezvýhradné lidskosti - Přemysl Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století

Putovní výstava přibližuje na příkladech lidských osudů přelomové události v československých a evropských dějinách 20. století. Je koncipována jako příspěvek k prohloubení výuky ve společenskovědních oborech, nabízí závažný etický a emocionální rozměr a prezentuje kladné morální společenské vzory. Zároveň žáky a studenty seznamuje s životními osudy stále málo známého humanisty, pedagoga a vychovatele Přemysla Pittra (1895 - 1976).
Typ: bannerová
Počet: 11
Jazyk: česky
Poznámka: samostojné, skládačka

Výstavu je možné zapůjčit i v elektronické podobě.