Komeniologické výstavy

Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského

Výstava představuje životní osudy J. A. Komenského, seznamuje s Komenského přelomovým pedagogickým dílem a jeho dodnes moderními učebnicemi, filozofickým odkazem a reflexí Komenského v umění. Výstava obsahuje výběr stále platných myšlenek z díla Komenského.

Typ: bannerová
Počet 19
Jazyk: česká a anglická verze
Poznámka: samostojné

Výstavu je možné zapůjčit i v elektronické podobě v české a anglické verzi.


Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství

Výstava představuje životní osudy nejvýznamnějšího potomka J. A. Komenského, Daniela Arnošta Jablonského (1660 – 1741). Po celý život usiloval o překlenutí rozdílů mezi jednotlivými protestantskými vyznáními. Jablonský dosáhl značného renomé jako orientalista a hebraista. Spolu s proslulým filozofem a polyhistorem G. W. Leibnizem stál roku 1700 u zrodu berlínské Společnosti nauk (pozdější akademie věd).

Typ: závěsné textilní plachty
Počet: 20
Rozměry: 10ks 140 x 150 cm, 10ks 70 x 150 cm
Jazyk: česky
Poznámka: Nutný závěsný systém, publikace


Komenského fascinující Labyrint světa a ráj srdce v kolážích Miroslava Huptycha

Výstava představuje koláže předního českého výtvarníka inspirované Komenského nejpřekládanějším dílem.

Typ: panely
Počet: 30
Rozměry: 16ks 100 x 70 cm, 14ks 60 x 70 ks
Jazyk: výstava je dvojjazyčná (česko-anglická)


KOMenský v KOMiksu

Výstava k Národním oslavám výročí J. A. Komenského, které se konají k příležitosti 350. výročí úmrtí J. A. Komenského. Výstava Vás originálním způsobem provede celým životem J. A. Komenského a je určena zejména dětem. Prostřednictvím komiksové podoby se seznámíte s hlavními životními událostmi, dílem a odkazem Učitele národů. Příběh Komenského života sepsala Klára Smolíková a svými obrazy ho doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich.

Typ: panelová
Počet: 25
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky

Výstavu je možné zapůjčit i v elektronické podobě.

(více na www.comenius350.cz)


Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků

Tato výstava se stala prologem Národních oslav Jana Amose Komenského 2020 – 2022 a představuje jedno z nejslavnějších děl „Učitele národů“. Je společným konceptem Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a Národního muzea v Praze.

Učebnice Orbis sensualium pictus (Svět vnímaný v obrazech) rozšířila edici Komenského starší učebnice Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená), a navíc byla doplněna o ilustrace. Obě tyto učebnice propojují výuku cizího jazyka s výkladem o každodennostech i svátečním světem kolem nás. Celou učebnicí prostupuje Komenského zásada začínat od jednoduchého ke složitému – např. činnosti člověka jsou popsány od všedních úkonů, manuální práce k práci duševní, stejně jako jazyková výuka začíná od slov a vět jednoduchých k souvětím. Orbis pictus se v uplynulých dvou staletích dočkal mnoha zpracování a zdaleka není ani dnes jen dílem minulosti. Komenského učebnice přinesla v 19. století podnětnou inspiraci zejména pedagogům, kteří začali buď iniciovat či přímo vytvářet velkoformátové didaktické obrazy pro názornější výuku.

Typ: elektronická (PDF)
Počet (posterů): 11
Jazyk: výstava je dvojjazyčná (česko-anglická)


Labyrint světa a ráj srdce (1623-2023)

Výstava digitálních grafik Miroslava Huptycha, českého výtvarníka, básníka a arteterapeuta, aktualizuje myšlenkové dědictví Jana Amose Komenského ke 400. výročí napsání knihy.

Typ: panely pro zavěšení (v horní části dvě dírky pro zavěšení např. na lanko)
Počet: 14
Rozměry: 84 x 59,5 cm
Jazyk: česky