Komeniologické výstavy

Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského

Výstava představuje životní osudy J. A. Komenského, seznamuje s Komenského přelomovým pedagogickým dílem a jeho dodnes moderními učebnicemi, filozofickým odkazem a reflexí Komenského v umění. Výstava obsahuje výběr stále platných myšlenek z díla Komenského.
Typ: bannerová
Počet 19
Jazyk: česká a anglická verze
Poznámka: samostojné

Výstavu je možné zapůjčit i v elektronické podobě v české a anglické verzi.


Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství

Výstava představuje životní osudy nejvýznamnějšího potomka J. A. Komenského, Daniela Arnošta Jablonského (1660 – 1741). Po celý život usiloval o překlenutí rozdílů mezi jednotlivými protestantskými vyznáními. Jablonský dosáhl značného renomé jako orientalista a hebraista. Spolu s proslulým filozofem a polyhistorem G. W. Leibnizem stál roku 1700 u zrodu berlínské Společnosti nauk (pozdější akademie věd).
Typ: závěsné textilní plachty
Počet: 20
Rozměry: 10ks 140 x 150 cm, 10ks 70 x 150 cm
Jazyk: česky
Poznámka: Nutný závěsný systém, publikace


Komenského fascinující Labyrint světa a ráj srdce v kolážích Miroslava Huptycha

Výstava představuje koláže předního českého výtvarníka inspirované Komenského nejpřekládanějším dílem.
Typ: panely
Počet: 30
Rozměry: 16ks 100 x 70 cm, 14ks 60 x 70 ks
Jazyk: výstava je dvojjazyčná (česko-anglická)