Ostatní výstavy

Učíme se spolu, ale jinak – vzdělávání dětí s handicapem ve 20. století

Výstava zachycuje, jak v Československu ve 20. století docházelo díky pokroku ve vědě a z důvodu společenských proměn k radikální změně ve výchově a péči handicapovaných dětí.
Typ: panelová
Počet: 11
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky a anglicky
Výstavu lze navštívit od 21. 6. 2023 pouze po dohodě – kontakt: pedagog@npmk.cz

Výstavu je možné zapůjčit i v elektronické podobě.


Tábor Hodonín. Průsečík tragických osudů 1940 - 1950

Výstava prezentuje historii bývalého tábora v Hodoníně (okr. Blansko), který mezi lety 1940 - 1950 sloužil postupně jako kárný tábor, cikánský tábor, tábor pro internaci starých a nemocných Němců neschopných odsunu a nakonec jako tábor nucené práce pro politické vězně komunistického režimu. Výstava přehledně popisuje jednotlivé historické etapy a rovněž představuje plány budoucího Památníku.
Typ: bannerová
Počet: 14 + 14
Jazyk: česky a anglicky
Poznámka: samostojné, propagační leták česky a anglicky


Karel IV. Život Otce vlasti

Výstava k 700. výročí narození Karla IV. je určena především dětem. Shrnuje nejdůležitější okamžiky v životě císaře Karla IV. a jeho rodiny. Samozřejmou součástí je i kulturní dědictví Karlovy éry – řada hradů, církevních i městských staveb a zejména soubor korunovačních klenotů, nejvýznamnější kulturní movitá památka České republiky.
Typ: panelová
Počet: 6
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky
Poznámka: samostojné rámy, oboustranné

Výstavu je možné zapůjčit i v elektronické podobě.


Hurá do školy s Marií Terezií!

Výstava k 300. výročí narození Marie Terezie, panovnice, která se zasloužila o zrod moderní společnosti. Iniciovala řadu reforem, mezi něž patří i vydání Všeobecného školního řádu. Výstava je určena pro potřebu základních a středních škol.
Typ: panelová
Počet: 6
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky
Poznámka: samostojné rámy, oboustranné

Výstavu je možné zapůjčit i v elektronické podobě.


Tady nová republika

Výstava k 100. výročí vzniku Československa je určena pro základní a střední školy. Shrnuje základní informace o meziválečném Československu.
Typ: panelová
Počet: 6
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky
Poznámka: samostojné rámy, oboustranné

Výstavu je možné zapůjčit i v elektronické podobě.


Božena Němcová: Odkaz díla Boženy Němcové v knižních sbírkách Pedagogické knihovny J. A. Komenského

Výstava dokládá, jak dílo jedné z nejvýznamnějších českých spisovatelek, které bylo představováno prostřednictvím školní i mimoškolní četby, spoluvytvářelo společenské povědomí o autorce, jejím díle a životě. Na základě vybraných textů ukazuje, jak byla spisovatelka a její tvorba v té které době prezentována dětskému a dospívajícímu čtenáři.  
Typ: panelová
Počet: 15
Rozměry: 80 x 200 cm
Jazyk: česky


Emil Musil-Daňkovský – nejen řídící učitel v Mokrém

Výstava prezentuje průřez tvorbou a činností venkovského řídícího učitele, který působil v obci Mokré ve východních Čechách na přelomu 19. a 20. století. Kromě učitelského postu, který Musil-Daňkovský zastával třicet sedm let, byl také aktivním přispěvatelem do řady českých periodik, spisovatelem dětské a naučné literatury i překladatelem z několika jazyků.
Typ: panelová
Počet: 10
Rozměry: A1 (594 × 841 cm)
Jazyk: česky