Ostatní výstavy

Tábor Hodonín. Průsečík tragických osudů 1940 - 1950

Výstava prezentuje historii bývalého tábora v Hodoníně (okr. Blansko), který mezi lety 1940 - 1950 sloužil postupně jako kárný tábor, cikánský tábor, tábor pro internaci starých a nemocných Němců neschopných odsunu a nakonec jako tábor nucené práce pro politické vězně komunistického režimu. Výstava přehledně popisuje jednotlivé historické etapy a rovněž představuje plány budoucího Památníku.
Typ: bannerová
Počet: 14 + 14
Jazyk: česky a anglicky
Poznámka: samostojné, propagační leták česky a anglicky


Karel IV. Život Otce vlasti

Výstava k 700. výročí narození Karla IV. je určena především dětem. Shrnuje nejdůležitější okamžiky v životě císaře Karla IV. a jeho rodiny. Samozřejmou součástí je i kulturní dědictví Karlovy éry – řada hradů, církevních i městských staveb a zejména soubor korunovačních klenotů, nejvýznamnější kulturní movitá památka České republiky.
Typ: panelová
Počet: 6
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky
Poznámka: samostojné rámy, oboustranné

Výstavu je možné zapůjčit i v elektronické podobě.


Hurá do školy s Marií Terezií!

Výstava k 300. výročí narození Marie Terezie, panovnice, která se zasloužila o zrod moderní společnosti. Iniciovala řadu reforem, mezi něž patří i vydání Všeobecného školního řádu. Výstava je určena pro potřebu základních a středních škol.
Typ: panelová
Počet: 6
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky
Poznámka: samostojné rámy, oboustranné

Výstavu je možné zapůjčit i v elektronické podobě.


Tady nová republika

Výstava k 100. výročí vzniku Československa je určena pro základní a střední školy. Shrnuje základní informace o meziválečném Československu.
Typ: panelová
Počet: 6
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky
Poznámka: samostojné rámy, oboustranné
Výstavu je možné zapůjčit i v elektronické podobě.