Reflexe pokusného ověřování – Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Dne 15. října 2018 se uskutečnila celostátní konference Reflexe pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, kterou pořádalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury.
V sídle MŠMT konferenci slavnostně zahájila zdravicí Ing. Miroslava Večeřová, ředitelka Odboru financování regionálního školství a přímo řízených organizací, MŠMT, JUDr. Petra Smolíková, náměstkyně pro řízení Sekce legislativní a mezinárodních vztahů, MK, Mgr. et Mgr. Miroslava Hájková, ministerský rada, Oddělení základního vzdělávání, Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání,  MŠMT, Mgr. Pavel Hlubuček, ředitel Odboru muzeí, MK, a PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK.
Slova se poté ujala Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., koordinátorka národního vzdělávacího projektu, a představila výsledky projektu spojené s reflexí pokusného ověřování optikou koordinátorů. Následovaly prezentace učitelů, zástupců či ředitelů škol, jež jsou do projektu zařazeny – nejprve s příspěvkem vystoupila Mgr. Ilona Bočinská, ředitelka ZŠ Boženy Němcové Přerov, dále Mgr. Martina Krsková, učitelka ze ZŠ Svatopluka Čecha Choceň, Mgr. Tomáš Navrátil, ředitel ZŠ a MŠ Bělotín, Mgr. Jan Sýkora, ředitel ZŠ Hučák, a Mgr. Jan Rozbořil, učitel ze ZŠ Herčíkova Brno.
Po diskuzi v odpolední části konference vystoupili se svými příspěvky edukátoři působící ve spolupracujících muzeích – Mgr. Michaela Brábníková z Památníku Lidice, PhDr. Zdeňka Kulhavá z Národního muzea, p. Kateřina Nimrichtrová z Husitského muzea v Táboře a Zbyněk Rederer s příspěvkem Mgr. Drahomíry Valentové z Technického muzea v Brně.
Ke klíčovým výstupům z akce patří kromě prezentace příkladů dobré praxe také přímé důkazy o zájmu publika o další využití dotačně podporované muzejní edukace, ale také o četném zájmu přítomných zástupců z řad široké pedagogické i muzejní obce o využití výsledků šetření v systémové rovině (zanesení realizace exkurzí do RVP).
Na závěr se  přihlášení zájemci z řad publika zúčastnili komentované prohlídky aktuálních výstav NPMK „Nová škola v nové republice“ a „Tady nová republika“.

Kontakty za organizační tým a koordinaci projektu:
PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK, pankova@npmk.cz
Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., koordinátorka pokusného ověřování, tel. 778 451 568, tomeskova@npmk.cz

Prezentace p. doktorky Tomeškové nemůže být v současné době zveřejněna, neboť je její obsah součástí přípravného materiálu pro ministra.