Archiv novinek

09. 03. 2021
NPMK

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) vydalo v lednu roku 2021 publikaci Dějiny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského - součást české kultury vzdělávání z pera PhDr. Markéty Pánkové. Publikace přibližuje čtenářům stotřicetiletou historii instituce,… Číst dál

02. 03. 2021
NPMK

Stejně jako v předchozích letech se Pedagogická knihovna J. A. Komenského připojuje k celostátní akci na podporu čtenářské gramotnosti Březen – měsíc čtenářů, který již dvanáctým rokem vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Veřejnost bude mít možnost navštívit knihovnu… Číst dál

01. 03. 2021
Knihovna

Knižní novinky (hlavní fond): pedagogika | psychologie |… Číst dál

15. 02. 2021
NPMK

V únorovém čísle časopisu Krajánek pro děti věku 6 – 12 let vznikl krátký rozhovor s Editou Vaníčkovou na téma již tradiční Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“. Děti mají možnost hlasovat o… Číst dál

04. 02. 2021
Knihovna

Knižní novinky (hlavní fond): pedagogika | psychologie |… Číst dál

03. 02. 2021
NPMK

Mezinárodní odborný časopis Historia scholastica splnil kritéria přijetí a od začátku letošního roku je nově zařazen v databázi Directory of Open Access Journals (DOAJ). Toto rozhraní zpřístupňuje volně dostupné prestižní recenzované časopisy z různých vědních oborů a přijetí do této databáze je… Číst dál

26. 01. 2021
Knihovna

Pedagogická knihovna J. A. Komenského připravila pro své uživatele novou službu, která výrazně rozšiřuje portfolio odborných dokumentů přístupných pedagogické i laické veřejnosti. Díky účasti v projektu Národního centra pro elektronické informační zdroje CzechELib se podařilo zakoupit přístup do… Číst dál

19. 01. 2021
Knihovna

Vážení uživatelé, je nám velmi líto, že vzhledem k uzavření knihovny dle vládních nařízení nemůžete využít našich studoven. A proto jsme pro Vás připravili seznam nejen odborných časopisů českých i zahraničních z našeho fondu, které mají na svých webových stránkách volně dostupné plné texty (u… Číst dál

15. 01. 2021
Knihovna

Dne 10. ledna 2021 v hlavní zpravodajské relaci České televize, Událostech, byla vysílána krátká reportáž o projektu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK), (Ne)zapomenutých pomnících. Reportáž, která vyvolala značný ohlas veřejnosti, můžete zhlédnout… Číst dál