Nová výstava Cesta kolem světa za 45 minut již od 1. prosince

Od 1. 12. 2023 bude v prostorách Národního pedagogického muzea (Valdštejnská 20, Praha 1)  otevřena výstava s názvem „Cesta kolem světa za 45 minut. Za obzory školního zeměpisu a dějepisu“.

Jejím cílem je zmapovat historii výuky zeměpisu, a to v časovém rozmezí přibližně od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Bohatá sbírka historických školních obrazů, map, glóbů i dalších pomůcek umožnila vytvořit vizuálně působivou výstavu, která seznámí veřejnost nejen se základními pojmy a historickým vývojem předmětu jako takového, ale přinese především netradiční pohled na dynamicky proměňující se svět, umožňující přirozené propojení výuky zeměpisu a dějepisu.

Široký rozsah a tematická různorodost předmětu umožňují zařadit návštěvu výstavy v rámci výuky jak prvního tak druhého stupně i prostřednictvím připraveného edukačního programu. Na 1. stupni se v rámci prvouky a vlastivědy žáci seznamují se základy zeměpisu a učí se poznávat zemi, v níž žijí. Na výstavě se můžou například názorně přesvědčit, jak se měnily její hranice. Žáky 2. stupně základní školy a studenty středních škol vybízí toto téma k zamyšlení i nad složitějšími otázkami, jež se týkají například proměňujícího se politického uspořádání světa nebo pohledu na daleké, dříve málo probádané země v souvislosti s dobovými stereotypy či předsudky. Část expozice se věnuje i astronomii, dnes vyučované již jen okrajově.

Dne 30. listopadu 2023 proběhne pro zvané hosty a média vernisáž výstavy
s kulturním programem. RSVP na pedagog@npmk.cz

Ke stažení
Tisková zpráva (250.69 KB)