Archiv novinek

14. 12. 2020
NPMK

Všem návštěvníkům, badatelům a čtenářům přejeme lepší nový rok 2021. Těšíme se na vás v roce 2021! Za  všechny pracovníky instituce PhDr. Markéta Pánková ředitelka Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Valdštejnská 20 118 00  Praha 1 tel.: 257 533 455 e-mail:… Číst dál

11. 12. 2020
Muzeum

V rámci spolupráce se spolkem Krajánek ve světě vznikl rozhovor v příloze listopadového čísla časopisu Krajánek se zaměstnancem NPMK Romanem Škodou o soutěži Komenský do tříd! či obecně o odkazu Učitele národů. Rozhovor si přečtěte… Číst dál

01. 12. 2020
Muzeum

Národní pedagogické muzeum ve Valdštejnské ulici v Praze 1 se otevírá veřejnosti od úterý dne 8. prosince 2020. Na základě vládního opatření bude muzeum zpřístupněno z 25% své kapacity - max. 20 lidí (jednotlivé skupiny max. 10. lidí), neboť od 3. prosince 2020 aktuální stupeň pohotovosti… Číst dál

01. 12. 2020
Knihovna

Knižní novinky (hlavní fond): pedagogika | psychologie |… Číst dál

30. 11. 2020
Knihovna

Otevírací doba knihovny je PONDĚLÍ až PÁTEK 10-12 hodin a 13-18 hodin. Výpůjční lhůty jsou posunuté do 11. 12. 2020. Pokud knihy nechcete vracet do tohoto data, výpůjční lhůty si prodlužte ve svém čtenářském kontě (https://katalog.npmk.cz - Přihlášení -… Číst dál

26. 11. 2020
NPMK

Dne 19. 11. 2020 se konal již třetí ročník Communication Summit: Mluvme jako lidi. Prvních dvou ročníků se účastnilo ca 800 lidí. Communication Summit se tak stal vrcholovým setkáváním profesionálů z oblasti marketingové a PR komunikace, kde nechyběli ředitelé, manažeři, specialisté na komunikaci a… Číst dál

26. 11. 2020
NPMK

„Asi těžko bychom hledali známějšího aktéra dějin 17. století v našem prostředí, než je právě Jan Amos Komenský!“ Touto větou začíná další díl z publicistického cyklu Historie.cs o významných okamžicích české historie i československých a českých moderních dějin. Historička a moderátorka České… Číst dál

25. 11. 2020
Knihovna

Další ročník ceny SUK – čteme všichni za rok 2020 na podporu čtenářské gramotnosti je otevřen. Od dnešního dne do 31. 12. 2020 je možné zasílat tipy na zajímavé aktivity školních knihoven. Kategorie Počin školních knihoven má za cíl ocenit mimořádné aktivity knihoven základních a středních škol.… Číst dál

16. 11. 2020
NPMK

kniha vyšla k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského Autorka podává základní odborné informace o J. A. Komenském a jeho příbuzných v kontextu historických událostí doby, v níž žil, a také o učitelích či učencích různého vyznání, kteří ovlivnili Komenského názory a postoje při řešení společenských… Číst dál

16. 11. 2020
NPMK

Vivat Comenius je literárně-hudební projekt Alfreda Strejčka a Štěpána Raka sestavený z textů Jana Amose Komenského. Koncert pro lidský hlas, kytaru a orffovský instrumentář Vivat Comenius proslavil oba umělce po celém světě. Je sestavený z textů stěžejního Komenského díla Obecná porada o nápravě… Číst dál