Pedagogická knihovna J. A. Komenského otevírá registraci na akreditovaný kurz „Dobré knihy dětem. Současná dětská literatura pro děti a mládež a její využití ve výuce.“

Termíny konání: 21. listopadu 2023, 9:00 - 15:00 hod.

Rezervace: Bc. Edita Vaníčková Makosová, email vanickova@npmk.cz

Akreditovaný vzdělávací program k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků seznamuje účastníky s problematikou literatury pro děti a mládež, vybranými autory literárních děl, publikujícími od roku 1999 do současnosti. Metodická podpora pro tvorbu doporučené četby. Význam dětské literatury pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Akreditace: č.j.: MŠMT 34414/2019-1-1096.

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci, zejména učitelé/učitelky českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy; učitelé/učitelky 1. stupně základní školy, knihovníci/knihovnice dětských oddělení.

Hodinová dotace: 5 vyučovacích hodin (5 x 45 minut)

Forma vzdělávacího programu: prezenční přednášky

Doklad o studiu: Osvědčení

Počet účastníků: max. 50

Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1

Garant programu: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Cena programu: 450,- Kč

Termíny konání: 21. listopadu 2023

Přihlašovaní formulář: https://forms.gle/UdFnQ1NNWg7gkPmDA

Kontakt: Bc. Edita Vaníčková Makosová, email vanickova@npmk.cz