Workshop „Jak na čtenářskou dílnu – Cestopisy pro výuku vlastivědy a zeměpisu

Ve dnech 15. a 16. ledna nás čeká další setkání  „Jak na čtenářskou dílnu“, které pořádá naše Pedagogická knihovna J. A. Komenského pro učitele, knihovníky a všechny zájemce o práci s dětskou knihou.

Poslední  téma tohoto pololetí  se bude týkat cestopisů a knih vhodných pro výuku vlastivědy a zeměpisu pro 1. i 2. stupeň ZŠ.

Ve studovně knihovny se sejdeme v pondělí 11. září od 14:30 do 16:00, v úterý 12. září. pak téma zopakujeme v online setkání, ve stejném čase 14:30 - 16:30.

Rezervace prosím na tento mail vanickova@npmk.cz a nezapomeňte uvést informaci, zda se objednáváte na pondělní /osobně/ či úterní /online/ termín.

Seminář i webinář je bezplatný.