Reflexe pokusného ověřování – Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Dne 7. října 2019 se uskutečnila celostátní konference Reflexe pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, kterou pořádalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury, které se zúčastnilo více než 90 zástupců paměťových institucí (muzeí, knihoven, galerií, skanzenů) a realizátorů pokusného ověřování edukátorů z celé České republiky.

Jednání zahájila Markéta Pánková, ředitelka NPMK, která zdůraznila význam projektu a zájem škol o programy paměťových institucí. To potvrzuje zájem škol o programy paměťových institucí. Za MŠMT vystoupila Zuzana Matušková, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické, a Dagmar Horáčková, ředitelka odboru správy a řízení vzdělávací soustavy ze sekce vzdělávání.

Náměstkyně ministra Z. Matušková promluvila o významu vytvoření prostoru pro společné hledání cest ke kvalitnímu vzdělávání mladé generace i pomocí vzdělávacích programů v muzeích, knihovnách či galeriích, hradech a zámcích. Rovněž ocenila význam otevření diskuse o využívání zážitkové pedagogiky při výuce žáků. Pokusné ověřování je unikátní také tím, že historicky poprvé propojuje oblast působení MŠMT a MK.

Slova se poté ujala Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., která porovnala dosavadní výsledky pokusného ověřování. V 1. fázi projektu (ve školním roce 2017 – 2018) se účastnilo výuky v paměťových institucích celkem 924 tříd 1. stupně a 972 tříd 2. stupně. Ve 2. fázi (ve školním roce 2018 – 2019) se účastnilo výuky v paměťových institucích celkem 821 tříd 1. stupně a 863 tříd 2. stupně. Výsledky hospitací vzdělávacích programů představila Mgr. Silvie Čermáková. Následoval referát MgA. Naděždy Rezkové Přibylové informující o edukátorech na památkových objektech spravovaných Národním památkovým ústavem.
Po diskuzi v odpolední části konference vystoupili se svými příspěvky edukátoři působící ve spolupracujících muzeích – Mgr. Marek Šobáň, Ph.D. z Muzea umění v Olomouci, Mgr. Eleni Dimelisová z Národního zemědělského muzea v Praze, Mgr. Petra Hrbáčová z Národního ústavu lidové kultury Strážnice. NPMK zastupoval Mgr. Pavel Hlubuček, MBA, vedoucí odboru PK, který se věnoval edukaci v knihovně.

V současnosti probíhá třetí běh pokusného ověřování. Všichni zúčastnění se shodli, že prostřednictvím realizace pokusného ověřování se potvrzuje, že vzdělávání v paměťových institucích rozvíjí v účastnících (žácích) vzdělávacích programů tvůrčí a badatelské postupy a propojuje vzdělávání v širších kontextech.

Kontakty za organizační tým a koordinaci projektu:
PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK, pankova@npmk.cz
Mgr. Martina Halířová, Ph.D., koordinátorka pokusného ověřování, tel. 778 451 568, halirova@npmk.cz

 

prezentace ke stažení: