Reflexe pokračování pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“

Kvalita výuky žáků je naším společným cílem

Také v letošním roce pořádá NPMK jako hlavní koordinátor pokusného ověřování společné setkání učitelů a edukátorů v kultuře. Celostátní odborné kolokvium REFLEXE POKRAČOVÁNÍ POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ „VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ DO ŠKOL“, jehož vznik podpořilo  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se uskuteční dne 7. října 2019 v sále MŠMT.
V rámci akce zaměřené na téma Kvalita výuky žáků je naším společným cílem bychom rádi zhodnotili dosavadní vývoj projektu. Na programu je zveřejnění nejdůležitějších výsledků druhého běhu pokusného ověřování a předání aktuálních informací o změnách RVP ZV.
 

Kromě úvodního referátu, který přednese koordinátorka projektu, se můžou zájemci z řad publika těšit na zajímavá vystoupení kolegyň, které se zabývají výzkumem současné zážitkově-vzdělávací praxe. S krátkým příspěvkem rovněž vystoupí zástupci spolupracujících paměťových institucí, kteří seznámí publikum s možnostmi širokého využití edukačního obsahu sbírek napříč nejrůznějšími vzdělávacími předměty. Přihlášení účastníci akce budou navíc seznámeni i s nejnovějšími zjištěními z oblasti posilování výuky průřezových témat a předávání klíčových kompetencí, k němuž dnes a denně dochází při výuce žáků v paměťových institucích.

 

Kontakty: PhDr. Markéta Pánková, ředitelka muzea

Za organizační tým: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. a PhDr. Lenka Lajsková