Seminář "Muzea ve službách veřejnosti - prezentace, edukace, finance"

Další úspěšná prezentace pokusného ověřování

Dne 18. října 2017 se v prostorách Nostického paláce uskutečnil seminář "Muzea ve službách veřejnosti - prezentace, edukace, finance", kterého bylo spolupořadatel naše muzeum. S příspěvkem vystoupila PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK a  Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., koordinátorka programu. Přednášky věnované prezentaci pokusného ověřování a progresu muzejněpedagogické profese se setkaly s velkým ohlasem publika.
Více informací najdete na stránkách e-muzea, včetně několika málo fotografií zveřejněných na Twitteru MK ČR. Dostupné z: http://emuzeum.cz/akce/domaci-konference-a-seminare/seminar-muzea-ve-sl…
Prezentace jednotlivých přednášejících bude možné stáhnout ze stránek virtuální knihovny katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci