Soutěžní kampaň Komenský do tříd 2020 – 2022

„Komenský do tříd!“ je název soutěžní kampaně, která byla zahájena v roce 2020 jako jedna z mnoha doprovodných akcí Národních oslav výročí J. A. Komenského 2020 – 2022, kterou vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Soutěže se mohli zúčastnit jednotlivci, školní kolektivy základních a středních škol v České republice, české školy v zahraničí a české základní umělecké školy. Cílem soutěžní kampaně bylo aktivovat a zapojit žáky/studenty, aby tvůrčím způsobem „zpřítomnili“ osobnost J. A. Komenského ve svých třídách a zároveň si připomněli jeho odkaz pro 21. století. V rámci podpory distanční výuky mohli žáci/studenti malovat portréty J. A. Komenského i doma! Díla poté zasílali příslušenému učiteli, který již následně komunikoval s naší institucí.

Centrem soutěže byla facebooková stránka „Komenský do tříd!“ kde se postupně zveřejňovaly zaslané projekty a každý měsíc vyhlašovaly vítězné práce. Na této stránce je možno si zaslané soutěžní práce prohlédnout.

Oficiální spot Národních oslav výročí J. A. Komenského zde.

Vyhodnocení soutěže a předání diplomů a cen vítězům za jednotlivé roky se uskutečnilo dne 11. listopadu 2022 v sále Pražské konzervatoře v Praze. Součástí slavnostního večera, který se stal důstojným zakončením tříletých národních oslav výročí J. A. Komenského, byly kromě úvodních slov významných osobností rovněž zdravice oceněných žáků, škol a ukázky nejlepších zaslaných prací.

Krátký sestřih z tohoto večera si můžete prohlédnout zde.

Oceněné výtvarné práce

Cena Pražské konzervatoře – nejlepší práce ze zahraničí

Nejlepší práce ze zahraničí - Jerry Mech, 14 let, Česká škola T. G. Masaryka Chicago, USA 

T.G.M.

Čestné uznání – Czech and Slovak community and school, Bristol, Anglie 

Bristol

Cena MŠMT – nejlepší práce za rok 2022

Nejlepší práce za rok 2022 - Střední průmyslová škola strojnická Olomouc 

Střední Olomloucká škola

Čestné uznání – 2. třída, ZŠ Uherčice, okr. Břeclav 

Uherčice

Cena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Senát ČR - nejlepší práce za rok 2021

Nejlepší práce za rok 2021  - Robert Hopjan, 14 let, ZŠ Šrámkova Opava 

Hpojan

Čestné uznání – třída ZŠ Kaplická, Český Krumlov 

Komensky

Cena NPMK – nejlepší práce za rok 2020

Nejlepší práce za rok 2020 - Nelly Suchanová, 13 let, ZUŠ Charlotty Masarykové, Praha 

Komensky

Čestné uznání – Mgr. Janula Konstantinidu, Gymnázium Krnov,(cena pro pedagoga)

Eliška Flosmanová, 12 let, Gymnázium Krnov

Anna Szymiková, 17 let, Gymnázium Krnov