Plán aktivit k národním oslavám výročí J. A. Komenského v České republice a zahraničí 2020 – 2022

2020 – 350. výročí úmrtí J. A. Komenského
2022 – 430. výročí narození J. A. Komenského

 

Gestoři
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Akademie věd České republiky

Koordinátor:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Organizátoři:

Národní muzeum, Moravské zemské muzeum, Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, Muzeum a Památník J. A. Komenského v Naardenu, Oblastní muzeum v Lešně, Polsko, veřejné vysoké školy a paměťové instituce v ČR

 

Ke stažení: