Výročí 429 let od narození Jana Amose Komenského

Dne 28. března 2021 uplyne již 429 let od narození Jana Amose Komenského. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) se již od konce 19. století věnuje dějinám českého školství a pedagogiky v návaznosti na odkaz Učitele národů. Od roku 2020 do roku 2022 se NPMK v čele s ředitelkou PhDr. Markétou Pánkovou stalo koordinátorem Národních oslav výročí J. A. Komenského, v rámci kterých jsou organizovány různé akce – konference, přednášky, výstavy. Ty však musely být kvůli šíření koronaviru odloženy na neurčito.

V době pandemie se online prostředí stalo primárním nástrojem vzdělávání. Usilovně pracujeme na tom, abychom žákům a studentům co nejvíce zefektivnili distanční výuku. Od první vlny koronaviru z března 2020 si mohou na facebookové stránce Komenský do tříd! vyhledat „Kvízy o Učiteli národů“. Na webu NPMK jsme rovněž připravili pro první stupeň základních škol hru s názvem „Komenský je s Vámi doma – DOMINO“ s inspirací Komenského učebnice Orbis pictus. Na facebookové stránce Národního pedagogického muzea či Pedagogické knihovny J. A Komenského jsou k dispozici další aktivity, které podporují vzdělávání i na základě odkazu J. A. Komenského.

Stěžejní aktivitou pro připomenutí Komenského je projekt „Komenský do tříd!“. Jedná se o soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol, základních uměleckých škol a českých zahraničních škol. Cílem je namalovat portrét Jana Amose, vyfotit jej a poslat na komenskydotrid@npmk.cz. Vítězné práce jsou obdarované věcnými cenami a diplomy, následně jsou práce prezentované na našem Facebooku a rovněž Instagramu. Některá díla budou elektronicky vyvěšena na výstavě Comenius 1592-1670 v Jízdárně Pražského hradu.

NPMK se snaží vzdělávat společnost pomocí publikací. Ředitelka Markéta Pánková vydala na téma „Jan Amos Komenský“ již nejednu odbornou knihu, které se těší velkému zájmu odborné i široké veřejnosti. Za zmínku stojí například „Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016)“ či nově vydaná kniha „Jan Amos Komenský v kostce. Malá encyklopedie českého génia staletí“. Publikace je možné zakoupit v muzejním obchodu.

Jan Amos Komenský je osobnost, která si zaslouží být připomínána veřejnosti. Jeho odkaz filosofický, literární či pedagogický je všeobecně známý a ze vzdělávacího či sociálního hlediska společensky nepostradatelný. I proto jsme rádi, že se začátkem roku 2021 odvysílal na ČT2 velice zdařilý snímek s názvem Jako letní sníh – Život J. A. Komenského. Věříme, že i takové počiny zviditelní osobnost, která v 17. století svým dílem předběhla dobu.

Do 30. června 2021 je v muzeu situována úspěšná výstava KOMenský v KOMiksu: Kreslený život „Učitele národů“. Doufejme, že v případě zlepšení pandemické situace si ji ještě prohlédnete v Národním pedagogickém muzeu na Malé Straně ve Valdštejnské ulici. Těšíme se, až vás také přivítáme v Pedagogické knihovně J. A. Komenského v Jeruzalémské ulici.

V neděli 28. března 2021 si připomeňme  osobnost, která se stala neodmyslitelnou součástí našeho kulturního dědictví.

Ke stažení
Tisková zpráva (495.96 KB)