Vernisáž výstavy Škola a válka. Branná výchova v české škole

Dne 26. srpna 2021 se od 17 hodin uskutečnila ve společenském sále Národního pedagogického muzea (Valdštejnská 20, Praha 1) slavnostní vernisáž výstavy Škola a válka. Branná výchova v české škole, jež bude přístupná veřejnosti do 31. srpna 2022.

Vernisáž zahájil kurátor výstavy PhDr. Jan Šimek, Ph.D., který se zhostil úvodního slova a návštěvníky uvítal. Vernisáže se zúčastnili také zastupitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - státní tajemník PhDr. Jindřich Fryčnáměstkyně pro řízení sekce ekonomické a legislativní, Mgr. Pavla Katzová. Ta ve svém projevu mimo jiné ocenila přesah obsahu výstavy do současnosti, kdy je problematika řešena v rámci tematického celku „ochrana člověka za mimořádných událostí“. Prevencí na školách se zabývá Hasičský záchranný sbor ČR, s nímž Národní pedagogické muzeum na výstavě spolupracovalo.

Poté si vzala slovo PhDr. Markéta Pánková, která promluvila o důvodu výběru tohoto důležitého tématu, neboť celá společnost čelí neustálým hrozbám přírodních katastrof, ozbrojených konfliktů či pandemie.

Kurátor výstavy J. Šimek rovněž popsal obsah výstavy, který si můžete přečíst na této webové stránce nebo se podívejte na reportáž s Českou televizí zde.

O kulturní část programu se postarali studenti Pražské konzervatoře, sopranistka Daniela Plaskurová a akordeonista Martin Šulc, kteří si připravili písně
z prvorepublikového Zpěvníčku branné výchovy ze sbírky Národního pedagogického muzea.

Na konci vernisáže byla udělena medaile J. A. Komenského PhDr. Silvii Jenček Pavlicové za podporu šíření české kultury včetně odkazu Komenského v zahraničí i u nás.

K výstavě byl připraven doprovodný edukační program „Škola a válka“, více informací naleznete na našem webu.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského na výstavě spolupracovalo nejen s Hasičským záchranným sborem ČR, ale také se Státním oblastním archivem v Praze.

K výstavě je k dispozici vzdělávací program, ke kterému vzniklo video ke zhlédnutí ZDE.

Ke stažení
Tisková zpráva (773.22 KB)