Muzejní blog

Vzdělávání je jedinou cestou k pravdě a svobodnému myšlení, říká Jan Amos Komenský z 21. století v pojetí významné komenioložky PhDr. Markéty Pánkové 

Co by mělo být kořením života?

Kořením života mi byla vždy láska v rodině, která mi pomáhala překonávat všechny nástrahy. A také touha po poznání a hledání pravdy.

Komenský vždy toužil po svobodě, pro kterou žil. Myslím, že zde zanechal spoustu energie, ze které jsme i my čerpali, vzpomíná na rok 1989 herec Jan Potměšil.

Do Národní kavárny v Praze přijel na vozíku muž rozdávající úsměvy a neobyčejnou energii. Elán, radost, pokora. To vše vyzařovalo z člověka, který je po desítky let velkou inspirací a také jedním ze symbolů sametové revoluce. O její ideály bojoval tak, až se mu málem staly osudnými. Z jedné ze „spanilých jízd“ auto, ve kterém seděl,  havarovalo a dlouho to vypadalo, že se z kómatu již neprobudí. Řeč je pochopitelně o herci Janu Potměšilovi. Ten s námi zavzpomínal na svá školní léta, která byla ve značné míře propojená s natáčením filmů a seriálů, na život v komunistickém režimu, na rok 1989 v souvislosti s odkazem J. A. Komenského či na zmiňovaný úraz, který jej v dalším životě naprosto zásadně ovlivnil.

Komenský je náš život, říká o sobě i za Alfreda Strejčka Štěpán Rak

Tento rozhovor vznikl se světovým kytarovým virtuosem, skladatelem, profesorem pražské Akademie múzických umění (AMU), Štěpánem Rakem. Sešli jsme se v jeho útulné domácnosti v pražském Radotíně, kde také vyrůstal. Povídali jsme si o jeho začátcích v hudbě, o vztahu k J. A. Komenskému, jemuž věnoval kus života, nebo také o jeho ryzím přátelství s hercem Alfredem Strejčkem.