Výtvarná soutěž KAREL IV. očima dětí

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vyhlásila k příležitosti 700. výročí narození krále a císaře Karla IV. výtvarnou soutěž

KAREL IV. očima dětí

  • Tato výtvarná soutěž byla určena účastníkům do 18 let.
  • Pro své práce mohli zvolit libovolnou výtvarnou techniku.
  • Výtvarné práce a výrobky bylo možno posílat nejpozději do 18. května 2016.

Cílem soutěže bylo přiblížit dětem dobu Karla IV. a jeho život, proto se práce mohly zaměřit nejenom na portrét Karla IV., ale také výjevy z významných okamžiků jeho vlády či ze života jeho rodiny.

ÚČAST ZE ZAHRANIČÍ

Do naší výtvarné soutěže "Karel IV. očima dětí" se zapojily děti nejen z celé České republiky, ale i z Anglie, Arménie, Austrálie, Belgie, Brazílie, Chorvatska, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nového Zélandu, Saúdské Arábie, Slovenska, Ukrajiny, USA a Švýcarska. Do zahraničí poputuje ocenění pro 3 jednotlivce, 1 čestné uznání, 2 ceny za dlouhodobé projekty a také 1 cena v kategorii filmů.

K VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Slavnostní vyhlášení soutěže se uskutečnilo v muzeu ve čtvrtek 16. června 2016 za přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D.

Slavnostní vyhlášení bylo určeno pouze pro oceněné účastníky soutěže.

Oceněné práce byly vystaveny od 17. června do 18. září 2016 v prostorách muzea v rámci výstavy „Karel IV. – Život Otce vlasti“.

Fotoreportáž z vyhlašování výsledků na Rajče.net.

Ke stažení