Výročí 430 let od narození J. A. Komenského – 28. 3. 2022

Dne 28. 3. 2022 si Česká republika připomíná významné výročí J. A Komenského, a to 430 let od jeho narození. Pří této příležitosti Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK), které se stalo koordinátorem Národních oslav J. A. Komenského (2020-2022), připravilo řadu aktivit, se kterými se můžete seznámit na webu npmk.cz (až do listopadu 2022).

Již v pátek 25. 3. 2022 ve 14:30 proběhlo slavnostní položení věnce u pamětní desky J. A. Komenského před vchodem muzea za hudebního doprovodu studentů z Pražské konzervatoře. Toto významné setkání otevřela ředitelka NPMK Markéta Pánková, která poukázala na význam Komenského všenápravných snah o humanizaci výchovy a vzdělávání v době tragických válečných událostí. Uctění památky J. A. Komenského se zúčastnili významní představitelé politického a kulturního života. Vzácní hosté přijeli z Naardenu v čele s ředitelem Muzea Komenského Johnem Exalto a se zástupci nadace Stichting Comenius Museum Janem Landsaatem a Helenou Verhof. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vystoupil s projevem státní tajemník Jindřich Fryč, který připomenul roli NPMK v rámci Národních oslav Komenského a zdůraznil význam Komenského myšlenek v současné válečné situaci. Význam akce svou přítomností zdůraznili rovněž náměstkyně ministra školství Pavla Katzová, náměstek ministra školství Václav Velčovský, ředitelé odborů MŠMT Martin Fatura a Pavel Křeček. Roli vzdělanosti pro současnou evropskou integraci svojí přítomností podtrhl také předseda České komise pro UNESCO a bývalý ministr školství Stanislav Štech. Slavnostního aktu se zúčastnil  Radko Sáblík, poradce ministra a ředitel pražské střední průmyslové školy a gymnázia.
Na závěr slavnosti osvětlil odkaz Komenského pro utváření profesního směřování českého učitelstva člen Vědecké rady NPMK Tomáš Kasper. Památku Komenského připomenul též patriarcha Církve čs. husitské Tomáš Butta a další významné osobnosti z kulturního či vědeckého prostředí.

O den později dne 26. 3. 2022 se konal v Národním pedagogickém muzeu Den otevřených dveří. Od 10 hod do 17 hod přicházeli návštěvníci, kteří se mohli účastnit workshopů věnovaných Komenskému a ikonografii Komenského ve výtvarném umění. V muzeu rovněž vystoupili studenti Pražské konzervatoře. Více informací naleznete v této zprávě. Akce zároveň sloužila pomoci ukrajinským uprchlíkům (v rámci dobrovolné platby přes tento QR kód).

Dne 26. 3. 2022 v odpoledních hodinách v místním sanatoriu Šarlota v Prosečnici ředitelka NPMK PhDr. Markéta Pánková uvedla pořad NPMK: Setkání s Komenským - Vivat Comenius. Nejprve proběhla premiéra filmu Ivany Křenové o Alfredu Strejčkovi - o jeho koncertním projektu Vivat Comenius, který zaznamenal ve světě obrovský úspěch. Štěpán Rak společně s A. Strejčkem posluchačům přednesl část tohoto projektu.

V těchto dnech si návštěvníci mohou poslechnout samotného Komenského, neboť tým odborníků z muzea připravil mimořádný první díl podcastuS Komenským u mikrofonu“. Úvodní podcast je svou formou jedinečný. Je totiž veden se samotným Janem Amosem Komenským, jehož namluvil herec a dabér Alfred Strejček. Nad odpověďmi Komenského se v rámci tohoto fiktivního rozhovoru zamyslela komenioložka M. Pánková.

Další díly tohoto podcastu (s frekvencí publikování jednou za měsíc) budou vedeny tak, aby se staly pomocnou inspirující silou všem pedagogům i muzejníkům, kteří se chtějí vzdělávat tak, jak o tom promlouval  sám Učitel národů. Respondenti jsou vybíráni z celé škály pozoruhodných osobností z řad učitelů, historiků či jiných veřejně známých odborníků. Podcast si poslechněte na webu npmk.cz, v podcastových aplikacích či na našem Youtube kanálu. Sledujte naše webové stránky www.npmk.cz, www.comenius350.cz a také sociální platformy Facebook či Instagram, kde rovněž sdílíme například práce ze soutěže Komenský do tříd!.

Ke stažení
Tisková zpráva (839.84 KB)