Aktivity NPMK k 430. výročí narození Učitele národů a 130. výročí založení muzea

26. března 2022 od 10.00 do 17.00

Den otevřených dveří Národního pedagogického muzea

 • dobrovolné vstupné na podporu civilistů na Ukrajině (Člověk v tísni)
 • workshopy na téma J. A. Komenský ve výtvarném umění
 • studenti Pražské konzervatoře

26. března 2022 v Prosečnici (Šarlota) od 15.00

Setkání s Komenským: Vivat Comenius

 • promítání premiéry filmu o Alfredu Strejčkovi, úvodem Markéta Pánková
 • ukázka koncertu Vivat Comenius se Štěpánem Rakem

28. března 2022

Tisková zpráva k výročí narození J. A. Komenského

 • fiktivní rozhovor s J. A. Komenským – první podcast „S Komenským u mikrofonu“ s hlasem Alfreda Strejčka

31. března 2022 v CČH, Praha 6

Komenský posel porozumění - konference

 • společná konference NPMK a CČH
 • od 10:30 hod. přednáška M. Pánkové (J. A. Komenský ve výtvarném umění) v prostorách ústředí Církve československé husitské
 • výstava NPMK: J. A. Komenský. Vzdělávání pro všechny

31. března 2022 od 9.00 do 17.00

Den otevřených dveří Pedagogické knihovny J. A. Komenského, Jeruzalémská Praha 1

 • předání ocenění Nejvěrnějšího čtenáře 2022
 • od 17.00 přednáška Tomáše Pohůnka a Pavlíny Kourové Kulihrášek a knihy Artuše Scheinera v Sukově studijní knihovně pro mládež

20. duben 2022 v Pedagogickém muzeu od 15.00

Přednáška PhDr. Markéty Pánkové v NPMK

 • Portréty J. A. Komenského napříč staletími (O Komenském, jak ho neznáte) – pro Klub přátel Rakouska

19. května 2022 v Pedagogickém muzeu v 17.00

Komenský a Rembrandt, jak je neznáte

 • Odhalení kopie obrazu Rembrandta – údajný portrét Komenského
 • Přednáška M. Pánkové“ J. A. Komenský ve výtvarném umění (Komenský a Rembrandt)
 • Hudba: Štěpán Rak

3. – 5. června 2022 v Brandýse nad Orlicí

Amosův Brandýs (akce v Brandýse n. Orlicí ve spolupráci s NPMK)

 • Zdravice M. Pánkové s názvem Poselství J. A. Komenského
 • Výstavy o Komenském a vzdělávací programy pro děti (Edita Vaníčková)
 • vyhlášení vítězů regionálního kola soutěže Komenský do tříd!

15. listopad 2022 v 19.00

Slavnostní koncert v Pražské konzervatoři Na Rejdišti 1

 • zakončení oslav J. A. Komenského (2020-2022)
 • tematické skladby studentů Pražské konzervatoře k výstavě Komenský v komiksu
 • ukázky z  Komenského díla