Vernisáž výstavy Pravěk k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel

Dne 6. října 2022 od 17 hod. se v Národním pedagogickém muzeu (Valdštejnská 20, Praha 1) konala vernisáž výstavy Pravěk k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel, která se zabývá historií výuky o našich nejstarších dějinách. Výstava je veřejnosti otevřena od 7. října 2022 do 3. září 2023. Výstava je zpřístupněna ve všech přízemních prostorách muzea včetně sklepení, kde se nachází unikátní, interaktivní jeskyně lovců mamutů.

Vernisáže se účastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a legislativní, Mgr. Pavla Katzová a státní tajemník PhDr. Jindřich Fryč, který vernisáž otevřel těmito slovy: „Výstava ukazuje, jak významnou roli učitelé sehrávali při výuce o kulturním dědictví našich zemí od 19. století až po současnost a zároveň dětem hravou formou prezentovali nejstarší období dějin společnosti. Vzpomeňme na jednoho z nich, a to na významného pedagoga Eduarda Štorcha, který zasvětil svůj život dětem. Jeho nejznámější dílo Lovci mamutů přečetlo několik generací žáků a studentů…“

Ředitelka NPMK, PhDr. Markéta Pánková vysvětlila záměr výstavy: „Chtěli jsme ukázat vývoj a proměnu výuky o našich nejstarších dějinách, jak ostatně vyplývá ze zaměření našeho muzea, ale představit i další aspekty, které byly s výukou propojeny. Vždyť až třetina našich archeologů byli současně učiteli na všech stupních škol, fenomén, který dosud nebyl doceněn. Výstavu tak kromě jiného charakterizuje mezioborovost – spolupracovali jsme s řadou významných zahraničních i domácích institucí.“

Za autory scénáře vystoupila Mgr. Martina Halířová, Ph.D. a následně si vzala slovo vedoucí archivu Archeologického ústavu Akademie věd ČR Mgr. Marcela Starcová, Ph.D.

Také „pramódní“ přehlídka tehdejšího odívání, kterou předvedli Mamutidětský oddíl experimentální archeologie fungující při Domu dětí a mládeže na Praze 7 ukázala, jak se tehdejší lidé v různých etapách pravěku oblékali. Hosty čekalo rovněž pohoštění v podobě ochutnávky pravěké gastronomie.

Další akce k výstavě:

  1. NPMK plánuje pokračování v interaktivních akcích na toto téma: například dne 15. října 2022 proběhne v muzeu k Mezinárodnímu dni archeologie zajímavá akce Mamuti v muzeu ve spolupráci s Oddílem experimentální archeologie. Na programu bude pletení na prstech, výroba keramiky, křesání či tematická hudba.
  2. Ve dnech 24. a 25. listopadu 2022 se uskuteční v muzeu mezioborový seminář Učitelé
    a archeologie
    . (www.npmk.cz)
  3. O výstavě se více dozvíte díky podcastu „S Komenským u mikrofonu“ s kurátorkou výstavy Martinou Halířovou.
Ke stažení
Tisková zpráva (892.69 KB)