Připomínáme výročí J. A. Komenského (15. 11.)

Dne 15. listopadu 2021 si připomeneme výročí J. A. Komenského, a to 351 let od jeho úmrtí. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK), jež je koordinátorem Národních oslav J. A. Komenského (2020-2022), je významné centrum vzdělanosti, které se mimo jiné zabývá životem, dílem a odkazem Jana Amose Komenského. Komenský, jako poslední biskup Jednoty bratrské, jeden z největších českých filosofů, myslitelů a spisovatelů si během svého života vybudoval renomé také jako pedagog a zakladatel moderní pedagogiky. Dnes je Komenský znám také jako „Učitel národů.

NPMK současně s Národními oslavami vyhlásilo celostátní soutěž „Komenský do tříd!“, která byla zahájena 1. února 2020 a potrvá do konce listopadu 2022. Soutěž cílí na žáky a studenty všech typů škol, aby si kreativní, výtvarnou formou připomněli odkaz J. A. Komenského. Učitelé díla posílají na adresu komenskydotrid@npmk.cz. Každý měsíc jsou vybráni vítězové, kteří jsou odměněni diplomem a věcnou cenou. Všechny práce jsou sdíleny na této facebookové stránce.

Nejen tuto soutěž prezentujeme prostřednictvím Ámos vision na školních informačních panelech. Přes 200 škol mělo možnost již při minulých výročích J. A. Komenského zhlédnout ve svých školách krátká tematická videa: ZDE. V první polovině listopadu 2021 byl ve školách vysílán oficiální spot Národních oslav. Od 15. 11. 2021 do 30. 11. 2021 žáci
a studenti budou mít možnost připomenout si prostřednictvím tohoto spotu soutěž „Komenský do tříd!“.

Při této příležitosti sdílíme fiktivní rozhovor s Učitelem národů! Rozhovor je určen široké veřejnosti, především pak mladé generaci, aby poznala, že i v nejhorších časech existuje naděje. Na otázky odpovídala významná komenioložka a ředitelka NPMK, PhDr. Markéta Pánková.

Ke stažení
Tisková zpráva (251.5 KB)