Mezinárodní den muzeí - 18. května 2022

Dne 18. května 2022 si připomeneme Mezinárodní den muzeí. Letošní téma "Síla muzeí" akcentuje potenciál muzeí změnit svět k lepšímu a stát se nositelem společenského, kulturního nebo environmentálního pokroku. Téma je stejné jako v případě Generální konference ICOM, která se bude konat 20. – 28. srpna 2022 v Praze a na které se NPMK také podílí.

Národní pedagogické muzeum se připojuje k iniciativě ICOM a Národního muzea, přičemž ve středu 18. května 2022 nabídne své prostory zdarma. Návštěvníci budou moci věnovat ušetřené peníze na podporu záchrany a obnovy ukrajinských památek a sbírek. Číslo účtu
či QR kód budou k dispozici na plakátku při vchodu do muzea.

V muzeu bude moci návštěvník zhlédnout výstavu Škola a válka. Branná výchova v české škole, která svým způsobem souvisí právě s válečným konfliktem na Ukrajině. K této záležitosti se vyjadřoval v podcastu „S Komenským u mikrofonu“ kurátor výstavy a historik, PhDr. Jan Šimek,  Ph.D. 

K mezinárodnímu dni muzeí, k připomenutí 130 let od založení Národního pedagogického muzea a k Národním oslavám J. A. Komenského se uskuteční dne 19. 5. 2022
ve společenském sálu muzea přednáška PhDr. Markéty Pánkové J. A. Komenský v obrazech Rembrandta a dalších umělcůkoncert Vivat Comenius kytaristy Štěpána Raka. Při této příležitosti bude slavnostně odhalena nově objevená kopie Rembrandtova obrazu, portrét starého rabína či možná J. A. Komenského.

 

Ke stažení