Hlasování 26. ročníku literární ankety pro děti a knihovníky „SUK – Čteme všichni 2018“ pokračuje

Praha, 26. 2. 2019 – Hlasování 26. ročníku literární ankety pro děti a knihovníky „SUK – Čteme všichni 2018“ pokračuje až do 25. března 2019. V České republice jde o nejstarší anketu svého druhu, jejíž tradice sahá až do roku 1993. Tato akce Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK) rozvíjí a motivuje dětské čtenáře a posiluje vztah dětí ke knihám a ke vzdělanosti vůbec. Cílem ankety je upozornit co nejširší okruh veřejnosti (včetně pedagogické) na nové tituly literatury pro děti a mládež a zároveň zachytit čtenářské preference dětí.

Děti a knihovníci mají možnost zhodnotit knižní produkci roku 2018 a v celorepublikové anketě hlasují o nejoblíbenější dětskou knihu. Z došlých hlasovacích lístků bude vylosováno 50 dětí, které získají knižní dar. 

U zrodu této (již tradiční) akce stála v 90. letech publicistka a knihovnice Ivana Hutařová, autorka odborných publikací o dětské literatuře, která působila právě v Pedagogické knihovně J. A. Komenského. Anketa byla pojmenována po profesoru Františku Václavu Sukovi, předním pedagogovi a zakladateli studijní Knihovny českých spisů pro mládež (1919), která je dnes známa jako Sukova studijní knihovna literatury pro mládež. Tato unikátní knihovna je součástí knihovních fondů NPMK. Jde o jedinečnou sbírku literatury pro děti a mládež vydanou v češtině a slovenštině. Odborné veřejnosti poskytuje zázemí pro rozvoj literární kritiky a historie literatury pro děti a mládež.

Hlasovat v anketě (elektronicky i prostřednictvím hlasovacích lístků) je možné v kategoriích Cena dětíCena knihovníků. Kromě veřejné ankety probíhá také hlasování odborné poroty učitelů českého jazyka, na jehož základě je udělena Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství. Součástí vyhodnocení ankety je dále Cena Noci s Andersenem, kterou získá nejčtenější titul během akce Noc s Andersenem. Ta proběhne 29. března 2019.

Více informací získáte v odkazu https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni. Výsledky předchozích ročníků ankety jsou zveřejněny na webu NPMK, a to v odkazu https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni/predchoz….

 

Další dotazy zodpoví Mgr. Pavla Veškrnová (Veskrnova@npmk.cz), tel.: 221 966 428.

 

KONTAKT:

PhDr. Jana Renner
Vztahy k veřejnosti, PR
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
e-mail: renner@npmk.cz
http://www.npmk.cz