MAMUTI V MUZEU II.

Doprovodná akce k výstavě Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel

Sobota 18. 2. 2023 od 10 do 17 hodin

Zpět v čase vás už podruhé přesune oddíl experimentální archeologie Mamuti. Jeho mladí členové přijdou ukázat malým i velkým nadšencům, jak naši předkové rozdělávali oheň, jak pletli jednoduché textilní šňůrky, jak vyráběli keramiku a další zajímavé činnosti. Členové oddílu samozřejmě přicestují v pravěkých oděvech vlastní výroby, některé z nich si bude také možno vyzkoušet.

Výstava Pravěk, k tabuli! se z velké části věnuje výrazné osobnosti české pedagogiky, Eduardu Štorchovi. Některé z předmětů, které se pojí se jménem tohoto amatérského archeologa a spisovatele, jsou veřejnosti představeny vůbec poprvé.

V historickém podzemí čeká replika jeskyně lovců mamutů na své dotvoření podle vaší fantazie. Každou hodinu si zakřepčíme v rytmu primitivních nástrojů a každou sudou hodinu vyrazí tlupa návštěvníků na komentovanou prohlídku výstavy Pravěk k tabuli! s jejími kurátory. Bude možno si zavrtat pravěkým vrtákem a postoupit tak v náročné a zdlouhavé kolektivní práci výroby kamenného sekeromlatu. Mouky si na zrnotěrce i žernovu nameleme, co hrdlo ráčí a síly stačí.

V učebně muzea budou ke zhlédnutí historické filmy z archivu Národního pedagogického muzea
a knihovny J. A. Komenského. Cestováním v čase znavení návštěvníci pak budou moci zasednout v našem útulném Café Comenius a po dlouhé době zase prolistovat Štorcha.

Těšíme se na vás ve Valdštejnské 20 na Malé Straně, Praha 1.