MAMUTI V MUZEU POČTVRTÉ A NAPOSLEDY

V sobotu 21. 10. 2023 od 10 do 17 hodin

Podchyťte včas u svých dítek lásku k historii a přiveďte je na Mezinárodní den archeologie!

Doprovodná akce k výstavě Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel

Ještě naposledy se tlupa oddílu experimentální archeologie Mamuti usadí ve Valdštejnské 20 na Malé Straně. Spolu s ní se do historických prostor muzea nastěhují pravěké oděvy, pravěké líčení barevnými hlinkami, tkaní na hřebenovém stávku, ohnivé pokusy s křesadlem, štípání pazourků a v případě příznivého počasí také hadi z těsta. Historická budova muzea se bude celý den otřásat vibracemi pravěkých hudebních nástrojů, které ale ve 14 hodin pravěkého času na chvíli umlknou, aby uvolnily prostor komentované prohlídce výstavy s jejími autory.

V podzemí muzea čeká jeskyně lovců mamutů na další kresby moderních pralidí. Výstavu oživuje řada zábavných interaktivních prvků včetně zrnotěrky, pravěké vrtačky a převlékacího fotokoutku a kavárna Comenius nabídne čtenářský kroužek s knihami Eduarda Štorcha.

Výstava Pravěk, k tabuli! přibližuje veřejnosti cestu učiva o nejstarších dějinách lidstva do školních lavic. Návštěvník se setká se vzácnými školními obrazy, učebnicemi a pomůckami z fondů NPMK, ale také s předměty z pozůstalosti učitele, spisovatele a amatérského archeologa Eduarda Štorcha, z nichž některé jsou veřejnosti představeny vůbec poprvé.

V ceně je zahrnut vstup do stálé expozice muzea, jež se věnuje dějinám školství.

Děti v pravěkém oděvu mají vstup zdarma!

Valdštejnská 20, Praha 1 – Malá Strana

Vstupné 90,- Kč dospělí, 40,- Kč děti, 200,- Kč rodinné

www.npmk.cz