Mamut(i) v muzeu

V sobotu 15. října 2022 se v Národním pedagogickém muzeu v rámci Mezinárodního dne archeologie uskutečnila k výstavě Pravěk, k tabuli! s podtitulem Jak si pračlověk cestu do škol našel doprovodná akce Mamut(i) v muzeu.

Komentované prohlídky vedené kurátory výstavy byly doplněny prvky experimentální archeologie, na nichž se podíleli členové Oddílu experimentální archeologie Mamuti z Prahy
7. Návštěvníci si tak mohli vyzkoušet pletení na prstech, výrobu pravěké keramiky a sošek, rozdělávání ohně pazourky nebo si zahrát na repliky pravěkých hudebních nástrojů. K dispozici byla i kopie Štorchova ohňostroje vytvořená podle dobové fotografie, různé typy zrnotěrek k mletí obilí, ale i unikátní jeskyně, kde v průběhu dne vzniklo několik desítek kreseb mamutů, nosorožců a dalších pravěkých zvířat. Akce určená především rodinám s dětmi se těšila nebývalému zájmu zvídavých návštěvníků.

V době trvání výstavy, která je otevřena až do 3. září 2023 (každý den mimo pondělí od 10:00 do 17:00 hodin), je plánováno ještě několik takových setkání s experimentální archeologií.