Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví

V úterý 2. října 2018 se v Pedagogické knihovně J. A. Komenského konal seminář Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví. Posluchači si vyslechli zajímavé přednášky nejen od historiků, ale i od učitelů základní a střední školy, kteří poskytli praktický pohled na rok 1968 a následné období. Hojná účast potvrdila zájem o tuto tematiku u odborné veřejnosti.

Po zahájení semináře ředitelem Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání MŠMT Mgr. Jaroslavem Faltýnem a ředitelkou NPMK PhDr. Markétou Pánkovou posluchači vyslechli přednášky PhDr. Magdy Junkové (NPMK), Doc. Mgr. Jiřího Zounka, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Michala Šimáně, Ph.D. (Ústav pedagogických věd MU FF Brno)Mgr. Pavla Martinovského (Asociace učitelů dějepisu ČR), Mgr. Andrey Baumannové (Asociace češtinářů), Doc. PhDr. Jaroslava Pažouta, Ph.D. (katedra historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci) a Mgr. Jana Šacha (Vojenský historický ústav Praha).

Prezentace ke stažení: