Zahájení pokusného ověřování bylo podrobeno diskusi napříč specialisty na vzdělávání v muzeu

Praha, 13. září 2017

Sotvaže školáci po prázdninách usedli do lavic, začali se někteří učitelé ze základních škol zařazených do pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ intenzívně zajímat o oživené formy návštěv českých muzeí a památníků. Ve jménu hesla „kde je poptávka, měla by být i kvalitní nabídka“, uspořádalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského dne 12. září 2017 seznamovací schůzku zástupců edukačních oddělení deseti spolupracujících muzeí a památníků na pokusném ověřování.

Slavnostního zahájení akce se ujala PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK. Po jejím projevu vystoupili se zdravicemi zástupci partnerských ministerstev, pan Mgr. Pavel Hlubuček, ředitel odboru muzeí, Ministerstvo kultury a paní Mgr. et Mgr. Miroslava Hájková, ministerský rada, oddělení ZŠ, odbor předškolního, základního, uměleckého a speciálního školství, MŠMT. Jde vůbec o historicky první tematické setkání svého druhu, které kvituje zdejší široká pedagogická obec i naši muzejníci.

Na programu popisované schůzky bylo nejen představení projektu a nastínění jeho průběhu, ale také neméně důležité vysvětlení jeho významu v souvislosti s plánovanými revizemi rámcových vzdělávacích programů, které vznikly před deseti lety a které byly do dnešních dní pouze upravovány a doplňovány. „Jako koordinátoři pokusného ověřování jsme si dobře vědomi toho, že komu jinému než právě pracovníkům zaměřeným na vzdělávání, kteří působí v našich paměťových institucích a plně zodpovídají za kvalitu toho, co si žáci odnášejí z muzea, by měla být věnována zvláštní pozornost. Vytvoření neformálního prostoru k otevření diskuse o problémech současné muzejně-edukační praxe, ale také o jejím rozvoji a dalších perspektivách, považujeme za samozřejmost…“, řekla Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., organizátorka akce.

Věříme, že čas věnovaný předávání vstupních informací k projektu napomůže zdárnému nastartování realizační fáze pokusného ověřování… Vždyť už v tomto týdnu začínají vyjíždět první školní skupiny za zážitky na několik míst v České republice, kde budou moci na vlastní kůži okusit muzejního génia loci.

Fotodokumentaci z prezentované akce a další informace o průběhu pokusného ověřování najdete na webových stránkách NPMK.  Dostupné z: http://www.npmk.cz/pro-skoly/pokusne-overovani

Kontaktní osoby za NPMK: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., koordinátorka vzdělávacích programů,
e-mail: tomeskova@npmk.cz, tel.: tel.: 257 533 455, 778 451 568.

Ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského: PhDr. Markéta Pánková,
e-mail: pankova@npmk.cz

Ke stažení