Vzdělávací programy paměťových institucí do škol… na start!

Praha, 1. září 2017

S příchodem září si dovoluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského srdečně pozdravit všechny učitele i žáky a popřát jim úspěšné vkročení do nového školního roku 2017/2018. Zahájení tohoto školního období se totiž kromě jiného odehrává také ve znamení započetí praktické realizace „Pokusného ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“. Jeho cílem je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách.

V rámci pokusného ověřování bychom rádi dokázali, že mimoškolní historickou edukaci, která dnes už běžně probíhá formou široké škály nabízených edukačních programů ve většině českých muzeí a která se ve v tomto netradičním prostředí těší čím dál tím větší oblibě u žáků i učitelů, lze právem považovat za kurikulárně uznávaný proces předávání, zachování a kultivování historického vědomí současné mladé generace Čechů. Věříme, že naše muzejní expozice a výstavy jim mají stále co nabídnout!

S ohledem na uvedené skutečnosti, nabývá letošní první školní den na zvláštním významu nejen pro malé i velké školáky, ale také pro koordinátory předloženého národního vzdělávacího projektu, který patří k prioritám Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  Poté, co úspěšně proběhla tříměsíční výchozí fáze, během níž byly přichystány všechny materiály potřebné pro vydání a rozeslání rozhodnutí o poskytnutí dotace, je nyní NPMK připraveno být po celou dobu trvání projektu nápomocno všem učitelům i ředitelům vybraných škol, kteří budou chtít v následujících dvou pololetích navštívit se svými žáky tu či onu paměťovou instituci za účelem výchovy a vzdělávání.

Aktuální informace o průběhu realizace projektu budou průběžně uveřejňovány na našich webových stránkách. Dostupné z: http://npmk.cz/pro-skoly/pokusne-overovani

Kontaktní osoby za NPMK:
Od 1. srpna 2017 je koordinátorkou vzdělávacích programů Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.,
e-mail: tomeskova@npmk.cz, tel.: tel.: 257 533 455, 778 451 568.

Ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského: PhDr. Markéta Pánková, e-mail: pankova@npmk.cz

Ke stažení