Vyhlášení studentské soutěže o ideový návrh stavby Památníku

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského dne 4. března 2013 v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo studentskou soutěž o ideový návrh dostavby Památníku romského holocaustu s expozicí v Hodoníně u Kunštátu.

Pro více informací vizte Tiskovou zprávu MŠMT.