Vydáváme Komenského Štěstí národa. Limitovaná edice nyní v prodeji

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) vydává Komenského dílo Štěstí národa (Gentis Felicitas).

Toto pojednání vzniklo v roce 1654 v Sedmihradsku (dnešní Maďarsko), kde Komenský působil v letech 1650–1654. Tento spis byl věnován sedmihradskému knížeti Jiřímu II. Rákóczimu, který Komenského pozval k zreformování potockého gymnázia na nejvýznamnější protestantskou školu v Uhrách. V tomto nevelkém spisu chtěl Komenský ukázat, v čem spočívá štěstí kteréhokoli národa. V díle Komenský mimo jiné kladl důraz na dobré sousedy, zásadní obranu země proti útočným sousedům, vnitřní mír, dobré zákony a spolehlivé úřady, rychlé vyřizování potřebných věcí, osobní a majetkovou bezpečnost, pečlivou výchovu mládeže či respekt ze strany jiných národů.

Kniha patří i přes svoji stručnost k nejlepším dílům Komenského. Toto dílo je i dnes velmi aktuální, neboť řeší a nabádá lidi, národy, svět k rozumnému jednání, aby byl zachován mír a svoboda. Komenského rady mají tedy trvalou hodnotu a jsou platné i ve 21. století.

“Štěstí národa spočívá v tom, aby žil v harmonii, bez nenávisti a válek...” říká k vydání tohoto nadčasového spisu ředitelka NPMK Markéta Pánková.

Více se dozvíte v tomto rozhovoru (premiéra 14. 9. 2023 od 20:00), kde M. Pánková knihu detailněji představuje.

Knihu si můžete pořídit přes muzejní obchod nebo přímo v Národním pedagogickém muzeu (Valdštejnská 20, Praha 1) či Pedagogické knihovně J. A. Komenského (Jeruzalémská 957/12) za 75 Kč.

Ke stažení
Tisková zpráva (443.19 KB)