Týden vědy a techniky v NPMK

NPMK připravilo pro své návštěvníky v rámci Týdne vědy a techniky 2012 řadu akcí.

www.tydenvedy.cz

1. listopadu 2012 od 17:00

Seminář pro učitele

Tvorba filmového dokumentu jako součást výuky dějepisu

Komentovaná projekce filmů vytvořených studenty středních škol upozorňuje na netradiční, ale velmi přínosnou metodu výuky dějepisu.


6. listopadu 2012 od 17:00 

Přednáška pro veřejnost

První profesor pedagogiky Gustav Adolf Lindner

Gustav Adolf Lindner byl prvním řádným profesorem pedagogiky a filosofie na filosofické fakultě pražské univerzity. Napsal dvě učebnice pedagogiky, přeložil Velkou didaktiku J. A. Komenského, je autorem mnoha děl z oboru pedagogiky.

Přednášející: Mgr. Magdaléna Šustová


10. listopadu 2012 od 14:00

Pořad pro rodiče s dětmi

Veselé přírodní vědy a modelářská dílna

Na workshopu představí členové klubu malých debrujárů zábavnou formou některé přírodní zákony a přesvědčí Vás, že často obávané školní předměty jako např. fyzika, nejsou vůbec složité a nudné. Zároveň bude otevřena dílna pro malé modeláře, ve které bude možné vyzkoušet si lepení plastových modelů.


14. listopadu 2012 od 17:00

Přednáška pro veřejnost

Výchova životem a prací. František Bakule

František Bakule působil šest let v Jedličkově ústavu pro zmrzačelé děti, po odchodu založil světoznámý Bakulův ústav pro výchovu životem a prací, kam s ním odešla i část chovanců z Jedličkova ústavu. Ve světě proslul zejména pěvecký sbor „Bakulovi zpěváčci“.

Přednášející: PhDr. Jan Šimek, Ph. D.


15. listopadu 2012 od 17:00

Přednáška pro veřejnost

Lékař – buditel – pedagog. Karel Slavoj Amerling

Karel Slavoj Amerling patří mezi významné organizátory českého národního života. Svou činností přispíval ke vzdělávání žen, řemeslníků a dělníků. Vybudoval první ústav pro slabomyslné děti v Rakousko-Uhersku, inicioval vznik závěsných názorných obrazů pro školy.

Přednášející: Mgr. Jana Bartošová

Ke stažení
Tisková zpráva (963.84 KB)