Tisková zpráva - Předávání Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“

Dne 24. září 2020 se v sále Národního pedagogického muzea na Malé Straně konalo slavnostní vyhlášení Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk - čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti za rok 2019. Tuto cenu již 28 let pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Sukova studijní knihovna pro mládež, a to za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Cílem tohoto setkání bylo ocenit nejen hodnotná literární díla vydaná v roce 2019 pro děti a mládež, ale premiérově také mimořádné počiny školních knihoven. Tato výzva upozorňuje pedagogickou i ostatní veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury a zároveň odráží čtenářské preference dětí a mládeže.

Cena se vyhlašovala ve třech kategoriích, jejichž konkrétní vítěze naleznete v přiloženém odkazu:

  • Cena dětí v Anketě „Suk - čteme všichni“ – anketa, v níž hlasují sami dětští čtenáři
  • Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství – hlasování odborné poroty učitelů o knihách českých autorů
  • Počin školních knihoven – hlasování poroty o zajímavém projektu školní knihovny

Rovněž došlo k ocenění čtvrté kategorie – Noci s Andersenem – jíž organizuje Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. O ceně hlasovali knihovnice a knihovníci pořádající ve svých knihovnách Noc s Andersenem, ojedinělou akci nocování v knihovně ve dnech výročí narození Hanse Christiana Andersena.

Tento 27. ročník byl specifický v nejednom směru. Před sto lety zakladatel první sbírky dětské literatury, učitel a knihovník Václav František Suk, po němž je cena pojmenována, publikoval první doporučující seznam Dobré knihy dětem.

Pandemie koronaviru bohužel negativně ovlivnila také vyhlášení tohoto ročníku, ke kterému mělo dojít již na jaře roku 2020. Problémy s šířením nemoci Covid-19 nastaly i v rámci odloženého termínu předávání. Vyhlášení se muselo obejít bez přítomnosti dětí a ve značně redukovaném počtu účastníků.

Pevně věříme, že další 28. ročník, který bude zahájen již v listopadu roku 2020, bude probíhat za příhodnějších podmínek.

 

Ke stažení