Tisková zpráva k ukončení online projektů pro školy

V rámci prvního nouzového stavu, který postihl Českou republiku v rámci koronavirové pandemie, připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) projekty, jež se svou zásadou věnovaly „online vzdělávání“.

Historické školní filmy

Dne 20. dubna 2020 prezentovalo NPMK první digitalizovaný „Historický školní film“. Snímky byly členěny pro tři věkové (školní) kategorie, a sice Mateřské školy a 1. stupeň ZŠ, Základní školy 2. stupeň a Střední a střední odborné školy. Od zmiňovaného dubnového dne do 22. června 2020 nabídlo NPMK 11 filmových snímků. Všechny jsou dále přístupné na webu nebo na facebookové stránce .

Kvízy o Učiteli národů

Pro žáky, kteří mají v oblibě interaktivní prvky, zrealizovali zaměstnanci NPMK „Kvízy o Učiteli národů“. Těchto 14 kvízů orientovaných na život J. A. Komenského nabízelo NPMK na speciálně vytvořené facebookové stránce . Účastníci mohli přijít na kloub Komenského citátům, překladu z češtiny do latiny nebo řešili historický, zeměpisný či pedagogický kontext. Všechny linky kvízů jsou stále aktuální.

Komenský je s Vámi doma - DOMINO

Třetí online projekt se věnoval společenské hře dominu, resp. malování kostiček s inspirací osobnosti Jana Amose Komenského a jeho slavné učebnice Orbis pictus. Na jedné straně namaloval žák podle své představivosti samotného Komenského, na straně druhé pak obrázek na dané téma, které se každý týden měnilo. Soutěž začala 24. dubna 2020 a trvala do 25. června 2020. Za tuto dobu malovali žáci 9 námětů - příkladem „škola“, „rodina“ nebo „hvězdy“. Celkem NPMK obdrželo 18 dětských děl. Všichni žáci mateřských a základních škol byli oceněni diplomem a věcným darem v podobě knihy.

NPMK děkuje žákům za účast, rodičům za dohled a mnohdy za jejich pozitivní zpětnou vazbu vůči zrealizovaným projektům.

Období pandemie koronaviru poskytlo možnosti k alternativnímu vzdělávání, a to na bázi „online“. I přesto, že se jednalo o naprosto nezvyklou situaci, podmínkám jsme se přizpůsobili. Nevylučujeme tedy, že Vám NPMK nabídne další eventuality této stále oblíbenější interakce.

Ke stažení
Tisková zpráva (611.19 KB)